KAYSERİ İZLENİMLERİ


Her dönem olduğu gibi ,TEB Merkez Heyeti’nin iki yıllık görev süresi içerisinde yasa gereği yapılması gereken bölgelerarası toplantılar bu dönem de gerçekleşti.36.Dönem 3. bölgelerarası toplantı 2-4 Temmuz tarihlerinde Kayseri’de yapıldı.

Aslında ilk bakışta diğer toplantılardan farklı bir görüntü yoktu.Önce TEB Merkez Heyeti tarafından çalışma raporu sunuldu.Daha sonra da Eczacı Odaları görüş, öneri ve eleştirilerini sundular. Konuşmalarda ; meslek yasamız, ITS ,ticari ıskonto kayıplarımız ve sürdürdüğümüz firma eylemi uzun uzun değerlendirildi.Ama klasik gündem sürüp giderken gerçekleşen ilginç olaylar da vardı.

* Sağlık Bakanlığı yetkililerince toplantının 3. günü yapılacak olan ITS sunumunun  ilk gün gerçekleşmesi için bir hafta öncesinde  yaptığımız yazılı önerimize TEB olumsuz yanıt verdi. Ayrıca , Merkez Heyeti’nce ITS ile ilgili bir sunum yapıldı ve yedi önemli çekince katılımcılarla paylaşıldı.Ancak burada sorgulanması gereken ITS ‘nin gündemimize girdiği sürecin başlangıcında bu çekinceler  vurgulanmışmıdır? Yani TEB’nin  ITS ile ilgili başlangıçtaki tavrı nasıl olmuştur? Sistemle ilgili çekincelerimiz ve karşı çıktığımız  hususlar gerektiği gibi anlatılmışımıdır ? Yoksa bu gün yapılanlar sadece  ITS’ ye karşıymış gibi görüntüsü oluşturmak amaçlımıdır?

*Aralık ayındaki büyük kongrede olduğu gibi (AKP Milletvekili Ecz. Mehmet Domaç 36. Büyük Kongre de ilk gün açılışta,akşam kapanışta ve 2. gün öğleden sonra toplam üç kez söz almıştı.)  bu toplantıda da meslek örgütümüzün  geleneklerinde eşine rastlanmayan bir olay daha gerçekleşti.Eski genel başkan yeni vekil Ecz. Mehmet Doğaç açılışta değil , oda başkanlarının konuşma yaptığı bölümde (!) beş oda başkanından sonra söz aldı.Konuşmasının tamamında uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu, tepeden tırnağa herkesi eleştirdi.En çarpıcı olanı da ‘’siz dışarıda eylem de yapsanız biz yasayı çıkarırız’’ söylemiydi.

*İlk gün akşam yapılan başkanlar danışma toplantısında ise yaklaşık bir aydır süregelen  firma boykotunda gelinen son nokta değerlendirildi.Burada da TEB tarafından ilginç bir sunum yapıldı.Eylem sonrasında pazardaki değişikler anlatıldı.Ama asıl garip olanı ,TEB tarafından Türkiye haritasında her ilin eylemdeki başarısına göre dört farklı renkle değerlendirilmesiydi.Tıpkı yerel seçimler sonrası yayınlanan haritalara benzeyen bu çalışma kimin fikriydi bilinmez.Ancak pratikte uygulanması hiç de kolay olmayan bu eylem için emeği geçen herkese teşekkür etmek yerine eczacı odalarını farklı renklerle sınıflandırmak ise anlaşılır gibi değildi.Bir kez daha görüldü ki , masa başındakiler eczanelerde yaşananlardan pek haberdar değillerdi.

*Bir başka tuhaflık ise Ankara Eczacı Odası’nın yayın organında  yer alan Ecz.Hilmi Şener söyleşisindeki bazı ifadelerdi.TEB de 2.başkanlık görevini sürdüren Ecz.Hilmi Şener 5 merkez heyeti üyesinin istifasından sonra daha uyumlu bir ekip olduklarını ve çok önemli işleri başardıklarını anlatmıştı.İstifalar sonrası başarılı çalışmalara verdiği örneklerde ise 21-Aralık -2008 de gerçekleşen “Artık Yeter” mitingini ve 19 Ocak 2009 da imzalanan 2009 yılı SGK protokolünü anlatmıştı.Oysa konu edilen istifalar 4-Mart-2009 da gerçekleşmişti.Örgütte önemli görev üstlenen meslektaşlarımızın önemli tarihleri karıştırması veya hafıza sorunu olması ciddi bir sorundur.Ancak bu işler bilinçli yapılıyor ise çok daha vahim bir durum söz konusudur.

* Toplantının son gününde Prof.Dr.Levent üstünes geleceğimize ışık tutan önemli bir sunum yaptı.Sağlık bakanlığının talebi üzerine  Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ( OECD ) tarafından hazırlanan “OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri - TüRKİYE”  başlıklı raporda mesleğimizle ve sağlık hizmetleri ile ilgili bölümleri aktardı.Önümüzdeki yıllarda karşılaşacağımız gelişmelerle ilgili öngörülerini paylaştı.

Son bölümde ise çalışma raporu üzerine yapılan konuşmalardaki  görüş,eleştiri ve öneriler