KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MESLEKTAŞLARIMIZA SUNULAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAKKINDA


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MESLEKTAŞLARIMIZA SUNULAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAKKINDA

Bölge Eczacı Odalarımızın ve serbest eczane eczacısı meslektaşlarımızın, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş ve işlemlere ilişkin Birliğimiz tarafından sağlanacak danışmanlık hizmetlerine yönelik bilgilendirmeler Birliğimiz web adresi üzerinden 02.03.2021 ve 17.12.2021 tarihli duyurularla aktarılmıştı.

Bu kapsamda; çalışan sayısı ve mali bilanço tutarı ile bağlı olmaksızın ana faaliyet konusu özel nitelikli sağlık verisi işleme olan eczaneler için,

 • VERBİS Bildirimi için Kullanıcı Adı ve Şifre Alınması Hakkında Bilgilendirme videosu
 • VERBİS Bildirimi sırasında takip edilmesi gereken işlem adımlarının yer aldığı örnek video
 • VERBİS Bildirimi sırasında takip edilmesi gereken işlem adımlarının yer aldığı “Eczaneler İçin Verbis Bildirimi Rehberi”
 • Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik uyarınca öngörülen, eczaneler için örnek envanter tablosu
 • VERBİS Bildirimi İçin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık Eğitimi videosu

konu uzmanlarından sağlanan danışmanlık hizmetleri kapsamında hazırlanarak Farma Inbox uygulamamız ve Türk Eczacıları Birliği Online Eğitim Platformu TEBEŞİR üzerinden meslektaşlarımızın erişimine açıldı.

Ayrıca Bölge Eczacı Odalarımız tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürütülecek süreçlerle ilgili olarak, 20 Ocak 2022 tarihinde Oda yöneticisi ve çalışanlarının katılımı ile Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi. Söz konusu eğitim kaydı da TEBEŞİR Online Eğitim Platformu üzerinden Oda Yöneticilerimiz için erişime açık hale getirildi.

Meslektaşlarımız ve Bölge Eczacı Odası yöneticilerimiz tarafından Birliğimiz kvkk@teb.org.tr  adresine iletilen soru ve sorunlarının çözümü noktasında ilgili taraflarla iletişime geçilmiş ve yine bu adres aracılığı ile kendileri ile iletişime geçilmiştir.

Birliğimiz bundan sonraki süreçler ile ilgili olarak meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi ve taslak dokümanlarla uyum süreçlerinin desteklenmesi adına çalışmalarına devam etmektedir.

Söz konusu çalışmalar kapsamında üretilen bilgi, belge ve dokümanlar meslektaşlarımıza dört aşamada ulaştırılacak olup kapsam şu şekildedir;

(I)                 Eczaneden Destek Alan Bireylere Yönelik Belge ve Materyaller

 • Güvenlik Kamerası Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni
 • Kamera Uyarı Yazısı
 • Eczane Hizmetleri Aydınlatma Metinleri
 • Hizmet Alınan Taraflarla İmzalanması Gerekli Kişisel Verilerin Korunması Sözleşmesi

(II)               Eczane İç İşleyişine İlişkin Belge ve Materyaller

 • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikası

 

(III)             Personel Çalışma Süreçlerine İlişkin Belge ve Dokümanlar

 • Personel Aydınlatma ve Açık Rıza Metni
 • Personel Gizlilik Sözleşmesi

 

(IV)            Eczacılar için Denetim Süreçlerine İlişkin Belge ve Dokümanlar

 • Eczanelerde uygulanmakta olan veri güvenliği prosedürlerinin takibi için hazırlanmış kontrol ve iç denetim listesi
 • Eczane Veri İşleyenleri için Denetim Kontrol Listesi

 

İlk aşamada tanımlanan basılı malzemelerin meslektaşlarımıza ulaştırılmak üzere Bölge Eczacı Odalarımıza iletilmesi süreci Şubat ayı içerisinde tamamlanmış olacaktır. Söz konusu belge ve materyallere ilişkin ayrıntılı bilgilendirme ayrıca Ek olarak sunulmuştur.

Diğer belge ve dokümanlar ise Mart 2022 ayı itibari ile  Farma Inbox uygulamamız veya TEBEŞİR Online Eğitim Platformumuz üzerinden aşama aşama eczacılarımızın erişimine açılacaktır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

EK : KVKK KAPSAMINDA ECZANEDEN DESTEK/HİZMET ALAN BİREYLERE YÖNELİK BELGE VE MATERYALLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME