Önemli !


09.07.2008 tarihinde Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan 2008 Yılı Eczane Protokolüne ilişkin olarak TEB tarafından bastırılan ve üyelerimize ulaştırılan sözleşme formları, TEB’in ve 51 Eczacı Odası’nın yoğun çalışma ve çabaları sonucunda büyük oranda Kurum İl Müdürlüklerine teslim edilmiştir.

TEB Merkez Heyeti, ilgili Bakanların katkısı ile, Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileriyle 31.07.2008 tarihinde (bugün) bir görüşme daha yapmıştır. Görüşme sonucuna göre, üyelerimiz, SGK Provizyon sistemi üzerinden ilaç teminine devam edecektir.

Kuruma sözleşmesini teslim edemeyen üyelerimiz, 01 Ağustos 2008 (yarın) itibariyle de bağlı bulundukları Sağlık İşleri İl Müdürlüğüne sözleşme formlarını teslim edebilecektir. Sözleşme teslim edemeyen üyelerimizin bu işlemi en kısa sürede gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Kamu kurum ıskontoları ve eczacı ıskontolarında, 01.07.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere imza altına alınan düzenlemelerin Kurum provizyon sisteminde uygulamaya konulması için, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerekli teknik çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalar tamamlandığında, konu Kurum tarafından web sayfasında ve eczane arayüzünde duyurulacaktır. üyelerimizin, teknik çalışmanın sona erdiğini ve fatura kesilebileceğini bildiren duyuru sonrasında Kuruma fatura kesmeleri gerekmektedir. Temmuz ayı faturalarının Kuruma teslimi için, 15.08.2008 sonrasında, teknik çalışma nedeniyle kaybedilen gün kadar ek süre tanınacaktır.

Konu ile ilgili gelişmeler Sosyal Güvenlik Kurumu web sayfasında ve Türk Eczacıları Birliği web sayfasında yer alacaktır.

Sözleşmelerin Kuruma teslimi sürecinde, TEB ve Bölge Eczacı Odaları ile birlikte hareket ederek kazanılmış haklarına sahip çıkan, örgütlü mücadele konusunda Türkiye’ye örnek olan ve yoğun çaba sarfeden tüm meslektaşlarımızla gurur duyuyor, hepsine yürekten teşekkür ediyoruz.

TüRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ