Önemli !


36.A.002193* 14.08.2008

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Fiyatlandırma Daire Başkanlığı tarafından 13.08.2008 tarihinde yayımlanmış olan 2008/75 sayılı Genelge yazımız ekinde iletilmekte olup, 15.08.2008 tarihinde yürürlüğe girmektedir. Buna göre;

22/6/2007 tarih ve 26560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğin 1 inci maddesinde yer alan; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmüne istinaden; 25/5/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılması gerekli görülen değişiklikler ve düzenlemeler bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki: 3

 
Ek 1 için Tıklayınız.
Ek 2 için Tıklayınız.
Ek 3 için Tıklayınız.