Önemli !


Bakanlığımızla yapılan görüşmelerde 01.01.2012 tarihi itibarı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilecek olan Yeşilkartlı vatandaşlarımızın tedavi, ilaç, optik ve medikal malzemelere ilişkin düzenlenecek faturaların ödenebilmesi için fatura tarihinin en son 31.12.2011 olabileceği,

2012 tarihli kesilecek faturaların Yeşilkart ödeneğinden ödenemeyeceği belirtilmiştir. Her hangi bir mağduriyete neden olmamak açısından, kesilecek faturaların tamamının 2011 tarihli olmasına dikkat edilmesi, faturaların bekletilmeden inceleme kurumlarına ve müdürlüğümüze teslimi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu bilgilerinize rica olunur.

İZMİR İL SAĞLIK MüDüRLüĞü
YEŞİLKART BİRİMİ