Önemli!


 

35.A.00006321
30.01.2007 

BÖLGE ECZACI ODASI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi:13.10.2006 tarih ve 19469 (2006/107) sayılı genelge.

İlaç kullanım ve muafiyet raporlarının düzenlenmesi ve uygulamaları ile ilgili olarak oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, konuya açıklık getiren beşinci genelge, 29.01.2007 tarihinde yayımlanmıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 29.01.2007 tarih 1570 (2007/4) sayılı genelge ile, Genel Müdürlüğün ilgide kayıtlı genelgesinin iptal edilmiş olduğu ve bu genelge ekinde yer alan “İlaç Kullanım Raporu  (Ek-1)” formatının yeniden düzenlenerek 29.01.2007 tarihli genelge ekine (Ek-1) konulduğu bildirilmektedir.

Genelge ile, ilaç kullanım ve muafiyet raporları ile ilgili olarak yapılması gereken uygulamalara açıklık getirilmiştir. Genelge ve eki rapor formatı yazımız ekindedir.

Genelgede, yeni rapor formatının yürürlük tarihi belirtilmemiş olup, yürürlük tarihi belirlemesi talebimiz Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını önemle rica  ederim.                                            

Saygılarımla,

 

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter

Eki:29.01.2007 tarih, 1570 (2007/4) sayılı Genelge ve Eki
MK

 

Genelge İçin Tıklayınız.