Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçları İçin Eczaneler Tarafından Bayilik Başvurusu Yapılmasına Gerek Bulunmadığı Hakkında


Değerli meslektaşımız,

ürün Takip Sistemi (üTS) üzerinden takip edilmekte olan tıbbi cihaz kayıt/bildirim işlemleri, ürün hareketleri ve ilgili diğer iş ve işlemler konusunda, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 15 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan duyuru ile; şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçları ile diğer tıbbi cihazlar için tekil takip işlemlerine başlanacağı, ilan edilen tarihler itibariyle (şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçları için 01.02.2019 tarihi itibariyle, diğer tıbbi cihazlar için ise 01.03.2019 tarihinde) tekil takibi başlatılan ürünlerin üTS üzerinden ürün hareket bildirimlerinin (alma/verme, kullanım vb.) gerçekleştirilmesinin gerektiği, ve 30.04.2019 tarihi itibariyle tekil hareketliliği başlamamış şeker ölçüm çubukları ve insulin kalem iğne uçlarının sağlık hizmet sunumunda kullanılamayacağı belirtilmişti.

Şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçlarının üTS tekil takip süreçleri hususunda Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman üney ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti üyesi Ecz.Serdar Türkaydın’ın, TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik ürünler Başkan Yardımcısı Sayın Recep Uslu ile  28.02.2019 tarihinde gerçekleştirdikleri görüşmede; şeker ölçüm çubukları ve insülin kalemi iğne uçları için bayilik başvurusu işlemi gerekmediği bilgisi alınmış; Tıbbi Malzeme Sözleşmeli eczanelerimizden karşılanan diğer tıbbi malzemelere yönelik bayilik şartının kaldırılması talebimiz de Kuruma iletilmiştir.

Görüşmeye dair detaylı bilgi, www.teb.org.tr  adresimizde 28.02.2019 tarihinde yayımladığımız üTS Tekil Takip Süreçlerine Yönelik

TİTCK İle Gerçekleştirilen Toplantı Hakkında başlıklı duyurumuz ile de meslektaşlarımıza duyurulmuştur.

Şeker ölçüm çubukları ve insülin kalem iğne uçları için tekil takip sürecinin başlatılması ile birlikte üretici ve ithalatçıların ellerindeki ürünleri “üretim/ithalat bildirimi” ile, bayilerin ise “stok bildirimi” ile  üTS’ye girmeleri ve tekil hareket süreçlerini yürütmesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımız tarafından, eczanelerin ellerindeki ürünlerin stok bildirimini, bayilik tanımlaması olmadığından yapamadıkları konusunda Birliğimize bildirimlerde bulunmaları üzerine, konu hakkında TİTCK yetkilileri ile görüşme yapılarak durum hakkında bilgi alınmıştır.

Kurumdan konu hakkında alınan bilgi;

  • eczanelerin bayilik kontrolü olmadan da stok bildirimi yapabilmesi için alt yapı çalışmalarına başlandığı ve gerekli alt yapı hazırlığı tamamlandığında ayrıca duyurulacağı;
  • şeker ölçüm çubukları ve insulin kalem iğne uçları için 30.04.2019 tarihi sonrasında da eczaneler tarafından stok bildirimi yapılabileceği ve bu sebeple üTS üzerinde bu ürünler için bayilik kontrolü bulunmayan eczanelerin sistem üzerinden bayilik başvurusu yapmasına gerek bulunmadığı şeklindedir.

Şeker ölçüm çubukları ve insulin kalem iğne uçlarının yanısıra, Tıbbi Malzeme Sözleşmeli eczanelerimizden karşılanan diğer tıbbi malzemelere yönelik bayilik şartının kaldırılması talebimiz de, görüşmemizde Kuruma yeniden iletilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TüRK ECZACILARI BİRLİĞİ

üTS tarafından yapılan duyuru metni için tıklayınız.