Önemli!


Değerli meslektaşımız;

15.06.2007 tarihi öncesi düzenlenmiş olan raporlar süresi sonuna kadar geçerlidir.

15.06.2007 tarihi sonrası raporlarda teşhis ve ICD-10 kodu yer alacaktır. Teşhislerde ve etken madde isminde kısaltma yapılmayacaktır.

Raporlu ilaçların eczane tarafından reçete edilmesi uygulaması tüberküloz, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, disritimi, arteriyel hipertansiyon, kardiyomyopati, solunum sistemi hastalıkları, diabetes mellitus, kronik nörolojik hastalık ve glokom raporları için geçerli olacaktır.

Bu uygulama için raporda etken madde bulunmak zorundadır. Etken madde adının belirtilmediği Sağlık Kurulu/İlaç Kullanım Raporları,sonradan etken madde adı ilave edilse dahi reçetesiz ilaç temininde geçerli olmayıp bu uygulamadan yaralanılabilmesi için yeni ilaç kullanım raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

Hastaya hekim tarafından bir defaya mahsus olmak üzere reçete hazırlanacaktır. Daha sonra eczanede hazırlanacak devam reçetelerde hekim tarafından yazılmış reçetede etken madde ve kullanım dozu değiştirilemeyecektir.

SSK’da 15.06.2007 tarihi öncesi ve sonra reçeteler için döküm listesi alınıp faturası ayrı olarak kesilecektir. Her iki fatura, döküm listesi ve ekli reçeteler kuruma ay sonunda teslim edilecektir.

2007 sözleşmesi henüz hazır olmadığı için örnekleme yönteminin sözleşmede yer alacak avantaj ve dezavantajları tam olarak bilinmemektedir. Konu hakkında Türk Eczacıları Birliği’ne ayrıntılı bilgi ve sözleşme içeriği istenmiş olup önümüzdeki günlerde odamız internet sayfasında yayınlanacaktır.


15 Haziran 2007 öncesi ve sonrası reçeteler için kurumlara kesilen faturaların ay sonunda teslim edilmesi ve örnekleme yönteminin kabul edilip edilmemesi konusunun bu süreçte belirlemesi daha doğru olacaktır.