Önemli!


 

Değerli Meslektaşlarımız,

 

2007 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği,


Ardından,


Reçetelerin Örnekleme Yöntemi ile İncelenme Genelgesi,
 
Ve son olarak ,


2007 Sosyal Güvenlik Kurumu Protokol Metni…


Yatan Hasta, Günübirlik Tedavi, Eczane Iskontoları daha önceki yıllarda Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumları arasında imzalanan sözleşmelerde yer alırken, bu kez Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’ nde yer aldı.


Aynı dayatmacı mantıkla hazırlanan Reçetelerin Örnekleme Yöntemi İle İncelenmesi Genelgesi yayımlandı.


Son olarak da 22 Haziran 2007 tarihinde ve kabul edilemez hükümler içeren Türk Eczacıları Birliği’ ne gönderilen 2007 Sosyal Güvenlik Kurumu Protokol metni ile de eczacının yukarıdaki Tebliğ ve Genelgelere uyulması isteniyor.


Sağlıkta dönüşüm sürecinde yaşadığımız sürekli kayıplar sonrasında; yazboz tahtasına döndürülen rapor ve tedavi yardımı tebliğindeki değişikliklere, bugünden yarına değişen ilaç verme koşullarına, geri ödemelerdeki kesintilere ve gecikmelere katlanan,  verdiği hizmetin karşılığını alamayan eczacı, artık sağlık hizmeti veremez noktaya getirilmiştir.


Konu ile ilgili olarak Eczacı Odası Başkanları Toplantısı 2 gündür Ankara’ da devam ediyor.


Türk Eczacılar Birliği’ni işlevsiz kılan, eczacıyı dayatılan genelgelere uymak zorunda bırakan, bir anlamda emir kulu olarak gören; tek taraflı hazırlanan 2007 Tebliği, Genelge ve Protokollerin kabul edilmesi tarafımızca mümkün değildir.


Geldiğimiz bu noktada, ülkemiz insanının sağlık hizmetlerinde yaşayacağı olumsuzluklardan Eczacılar sorumlu olmayacaktır.


Taleplerimizin dikkate alınmaması durumunda; Türk Eczacıları Birliği ve bağlı eczacı odalarının alacağı ortak karar ve eylemlilik takvimi, önümüzdeki günlerde eczacı kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.


Aşağıda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tek taraflı olarak hazırlanarak Türk Eczacıları Birliği’ ne gönderilen, meslek örgütümüzü hiçe sayan ve imzalamamız istenen 2007 Sosyal Güvenlik Kurumu Protokolünü bilgilerinize sunuyoruz.
      
Saygılarımızla,

İZMİR ECZACI ODASI

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Hazırlanan 2007 Protokolü İçin Tıklayınız.