Önemli!


 

1- Eczanelerin, SSK ile mevcut 2006 yılı sözleşmelerinin, 2007 yılı protokol çalışmaları sonuçlanıncaya kadar uzatılmasını teminen; 2006 yılında imzalanmış mevcut sözleşmelerin altına; “Yeni bir hak bahşedilmemek üzere, işbu sözleşme, yenisi imzalanıncaya kadar aynı şartlarda ve 15.5.2007 tarihinden itibaren % …. Eczane indirimi uygulanmak üzere uzatılmıştır. …./…./2007” ibaresi yazılıp imzalanarak 2006 SSK sözleşmeleri yenisi imzalanana kadar geçerli kılınmış olup,  01.07.2007 tarihi sonrasında SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI VE DİĞER KURUMLARLA reçetelerinin karşılanmasında yasal bir sorun yoktur.

2- T.E.B.Merkez Heyeti ile SGK arasındaki konu ile ilgili görüşmelerde henüz istediğimiz olumlu sonuçlara varılmadığı için 15-30.06.2007 dönemine ait reçetelerin Kurum'a teslimi sırasında "Örnekleme Yöntemi'ni kabul etmiyorum" şeklinde dilekçe vermenizi önemle tavsiye ederiz.

3- 2007 Sağlık Uygulama Tebliği’nin yine aynı 13. maddesinde “kurumca yayımlanan tebliğlerin hükümleri ile yürürlükteki protokol hükümlerinin çelişmesi halinde Tebliğlerde yer alan hükümler geçerlidir” ibaresi yer almakta olup; reçeteler karşılanırken 2007 SUT’a dikkat edilmesi gerekmektedir.

4- Görüşmeler devam etmekle birlikte Eczacılar, Eczacı Odaları ve T.E.B. Merkez Heyeti eylemlilik kararlılığından geri adım atmamıştır. Bununla ilgili eylem takviminde hiçbir değişiklik yapılmamış olup, gelişmeler Odamız WEB sayfasından duyurulacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

İZMİR ECZACI ODASI