Önemli !


T.C.
SOSYAL GüVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
SSK İzmir Sağlık İşleri İl Müdürlüğü(Devredilen)

SAYI : B.13.2.SSK.5.05.00.00/XVII-8103/ECZ
KONU: Reçete Teslimi Hkk.

TEB İZMİR 3. BÖLGE ECZACI ODASI
İZMİR

SSK,Bağ-Kur,Emekli Sandığı hastalarına ait sözleşmeli eczaneler tarafından faturalanan reçetelerin kurumumuza teslimi sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması,ödemelerin daha düzenli yapılabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

*15.06.2007 tarihinden önceki reçetelerin teslim yerleri ile ilgili değişiklik yapılmamış olup ,önceki teslim yerlerine teslim edilecektir.Bu döneme ait SSK hastalarına ait reçeteler teslim edilirken ,teslim edilen evrakın fatura ekine konulan döküm listesi ve döküm listesi (özet bilgi) dışında ,ayrıca 2 nüsha döküm listesi ve döküm listesi(özet bilgi ) evrak paketinin üzerine eklenmesi ve “01.06.2007-14.06.2007 dönemi” yazılması gerekmektedir.

*15.06.2007-30.06.2007 tarihleri arasındaki reçeteler teslim edilirken ise,

-Emekli Sandığı reçeteleri A ve B grubu olarak ayrı ayrı faturalandırıldıktan sonra 2 ayrı     grup olarak tek bir paket halinde ,teslim edilen evrakın fatura ekine konulan döküm listesi ve döküm listesi (özet bilgi) dışında ,A ve B grubuna ait 2 şer nüsha döküm listesi ve döküm listesi (özet bilgi) de ayrıca evrak paketinin üzerine eklenmesi ve üzerine “15.06.2007-30.06.2007 dönemi EMEKLİ SANDIĞI ” yazılması gerekmektedir.

- Bağ-Kur reçeteleri A ve B grubu olarak ayrı ayrı faturalandırıldıktan sonra 2 ayrı grup olarak tek bir paket halinde ,teslim edilen evrakın fatura ekine konulan döküm listesi ve döküm listesi (özet bilgi) dışında ,A ve B grubuna ait 2 şer nüsha döküm listesi ve döküm listesi (özet bilgi) de ayrıca evrak paketinin üzerine eklenmesi ve üzerine “15.06.2007-30.06.2007 dönemi BAĞ-KUR ” yazılması gerekmektedir.

- SSK reçeteleri A ve B grubu olarak ayrı ayrı faturalandırıldıktan sonra 2 ayrı grup olarak tek bir paket halinde ,teslim edilen evrakın fatura ekine konulan döküm listesi ve döküm listesi (özet bilgi) dışında ,A ve B grubuna ait 2 şer nüsha döküm listesi ve döküm listesi (özet bilgi) de ayrıca evrak paketinin üzerine eklenmesi ve üzerine “15.06.2007-30.06.2007 dönemi SSK ” yazılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ,konunun bölgenizde faaliyet gösteren eczanelere odanız tarafından  ivedilikle duyurulması hususunda,gereğini önemle rica ederim.

 

Dr.A. Murat BALANLI
İzmir Sağlık İşleri
İl Müdürü