Önemli !


UYARIYORUZ!!!

DEĞERLİ HALKIMIZ;

Biz Eczacılar ülkemizin her köşesinde yıllardan beri, sizlere verdiğimiz ilaç hizmetini olumsuz koşullara rağmen özveriyle sürdürmeye çalışmaktayız.

Tüm karşı çıkışlarımıza ve uyarılarımıza rağmen;

*** 15 Haziran 2007’de uygulamaya konulan Sağlık Uygulama Tebliği gereğince; 15 Ekim 2007’den itibaren yatan hasta reçeteleri sadece hastane eczanelerinden karşılanacaktır. Bu uygulamanın başlamasıyla hastane eczanesinde bulunamayan ilaçların tedavide aksamalara yol açması, temin edilemeyen ilaçların hasta tarafından para ile alınacak olması, hepsinden önemlisi de hastane eczanelerinin birçoğunda eczacı bulunmaması sebebiyle eczacısız ilaç hizmetinde doğabilecek ciddi sakıncalar,

*** “Günübirlik tedavi” tanımı altında yasalara aykırı olarak kanser ve diyaliz gibi hastalıkların ayaktan tedavilerinde kullanılan ilaçlarının, yatan hasta ilaçları kapsamında değerlendirilerek serbest eczanelerin hizmet alanının dışına çıkartılması ve böylece eczacının danışmanlık hizmetinin ortadan kaldırılması sonrasında yaşanacak hasta mağduriyetleri,

*** İlaç Firmalarının devlete yaptığı iskontoların eczane üzerinden uygulanması nedeniyle, ilaç fiyatlarında sosyal güvencesi olan ve olmayan vatandaşlarımız arasında çifte standart oluşturulması,

*** Ucuz ilacı desteklememize rağmen İlaç Fiyat Kararnamesi nedeniyle fiyat düşüşlerinde yaşadığımız bedelsiz kamulaştırma sonucu uğradığımız kayıplar,

*** Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının birleşmesine rağmen, vatandaşlarımızın bağlı olduğu kuruma göre farklı miktarda muayene ücreti ödemesi ve eczacıların tahsilat memuru görevini üstlenmek zorunda bırakılması,

*** Sağlıkta dönüşüm adı altında tasarruf amaçlı uygulamaların sonucu olarak, ilaç alım koşullarının ve rapor formatlarının sık sık değiştirilmesi nedeniyle hastalarımızın ilaca ulaşımında karşılaştığı engeller,

***SSK’nın serbest eczanelerden hizmet satın almaya başlamasıyla birlikte reçete kontrol birimlerinin yetersiz olması ve standart olmayan reçete kontrolleri sonucunda fatura bedellerimizde yapılan haksız kesintiler,

***Reçete kontrollerine çözüm olarak gündeme getirilen, üstelik ilgili yasaya rağmen meslektaşlarımıza zorla dayatılan örnekleme yönteminin yeni sorunlara yol açacak olmasına yönelik kaygılarımız,

...devam etmektedir.

Sonuç olarak;

Sağlık-ilaç alanındaki bürokratik anlayışa ve akşamdan sabaha değişen kurallara artık son verilmelidir. 23000 eczacının ve eczacı örgütlerinin sesine kulak vermek demokrasinin bir gereğidir.

Yukarıda sıraladığımız tüm sorunlara ivedilikle çözüm bekliyoruz.

Aksi taktirde ilaç ve eczacılık hizmetinde oluşacak kesintiden dolayı yaşanacak mağduriyetlerin sorumlusu biz olmayacağız.

Saygılarımızla...

İSTANBUL ECZACI ODASI
ANKARA ECZACI ODASI
İZMİR ECZACI ODASI
SAMSUN ECZACI ODASI
BURSA ECZACI ODASI   ZONGULDAK ECZACI ODASI
KASTAMONU ECZACI ODASI
TOKAT ECZACI ODASI
ÇORUM ECZACI ODASI
AMASYA ECZACI ODASI