Önemli!


2007 SGK Sözleşmeleri Odamıza Ulaşmış Olup ,Dağıtımına Başlanmıştır.Sözleşme Bedeli 150 YTL’dir.

SÖZLEŞMELER ODAMIZDA TOPLANIP, 01 AĞUSTOS 2007 TARİHİNDE TOPLUCA KURUMA GÖNDERİLECEKTİR. DUYURU ÖNCESİ KURUMA TESLİM EDİLEN SÖZLEŞMELER KURUM TARAFINDAN ODAMIZA İADE EDİLECEKTİR.

2007 SGK Protokol Yenilenmesinde İstenen Belgeler

*Kimlik Fotokopisi (T.C. Kimlik No İçeren)
*Ruhsat Fotokopisi
*Eczacı Odasından Alınan Yeni Tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” Belgesi
*Eczacının Sosyal Güvenlik Durumunu Gösterir Belge,
*Mükellefin Bağlı Olduğu Vergi Dairesinden Onaylı Form (Mayıs-2007 tarihinde ek sözleşme sırasında kuruma Eczane Bilgi Formunu verenler hariç) (SUT Eki Ek-3/B – 2006 Yılı KDV Hariç Hasılatı)
*İkametgah Belgesi
*Kuruma Sözleşme Yapmak İstendiğine Dair Dilekçe
*Sözleşme Metni
* http://emek.emekli.gov.tr/eczaneislemleri/  adresinden istenen bilgileri kayıt yaparak çıkarılacak olan döküman
*İmza Sirkülerinin Noter Onaylı Örneği (İlk Defa Sözleşme Yapanlar İçin)

(Sözleşme Almaya Gelirken Eczane Kaşesinin Getirilmesi Gerekmektedir. Sözleşme Yenilemede Son Tarih 31 Temmuz 2007’dir.)