Önemli !


Reçete Teslimi Hakkında

Sözleşmeli Eczaneler tarafından faturalanan reçetelerin  Kurumumuza düzgün teslim edilmesi , gerek ödemelerin gerekse reçete kontrollerinin yapılması aşamasında büyük önem arz etmekte olup ,ayrıca reçetelerin Kurumuza teslimi sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Kurumumuza teslim edilecek evrakların aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1. Sözleşmeli Eczanelerce , protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde ; her ayın ilk ve son gününü kapsayan döneme ait reçeteler , o ayın son günü tarihini taşıyacak şekilde sonlandırılır ve faturalandırılır.

Eczaneler faturalarını , Kurumca bu konuda yeni bir düzenleme yapılana kadar ;
-Kuruma devredilen Bağ-Kur kapsamındaki kişiler için
-Kuruma devredilen SSK kapsamındaki kişiler için
-Kuruma devredilen Emekli Sandığı Kapsamındaki kişiler için olmak üzere ayrı grupta hazırlayacaklardır.

-Bağ-Kur reçeteleri A ve B grubu olarak ayrı ayrı faturalandırılır.Her bir grup için düzenlenen reçetelerin en başına 3 nüsha fatura (bir nüshası eczacı tarafından aslı gibidir onaylı fotokopi olabilir.), 3 nüsha döküm listesi , 3 nüsha döküm listesi (özet bilgi) eklenir. 2 ayrı grup tek bir paket haline getirilir.üzerine “Bağ-Kur reçeteleri ”  yazılır.

-Emekli Sandığı  reçeteleri A ve B grubu olarak ayrı ayrı faturalandırılır.Her bir grup için düzenlenen reçetelerin en başına 3 nüsha fatura (bir nüshası eczacı tarafından aslı gibidir onaylı fotokopi olabilir.), 3 nüsha döküm listesi , 3 nüsha döküm listesi (özet bilgi) eklenir. 2 ayrı grup tek bir paket haline getirilir.üzerine “Emekli Sandığı reçeteleri ”  yazılır.

-SSK reçeteleri A ve B grubu olarak ayrı ayrı faturalandırılır.Her bir grup için düzenlenen reçetelerin en başına 3 nüsha fatura (bir nüshası eczacı tarafından aslı gibidir onaylı fotokopi olabilir.), 3 nüsha döküm listesi , 3 nüsha döküm listesi (özet bilgi) eklenir. 2 ayrı grup tek bir paket haline getirilir.üzerine “SSK reçeteleri ”  yazılır.

Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra 3 ayrı grup evrak tek bir evrak haline getirilir ve üzerine ekte sunulan tablodaki bilgiler eksiksiz ve doğru olarak okunaklı bir şekilde doldurularak  evrak paketinin üzerine düşmeyecek şekilde 2 nüsha olarak yapıştırılır.

Düzenlenen reçeteler , düzenlendiği tarihi takip eden ayın ilk 15 günü içersinde Kurumumuza teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak Kurumumuzla Sözleşmeli Eczanelerin reçete teslimini çoğunlukla son günlere bırakmaları , gerek Eczacı gerekse Kurumumuz evrak kayıt servisinde teslimin son günlerinde aşırı yoğunluğun oluşmasına sebep olmaktadır. Kurumumuzla sözleşmesi bulunan Eczanelerin evraklarını son günlere bırakmamaları ve ayrıca yukarıda açıklanan düzende reçete teslim etmeleri durumunda  reçete teslimatı sırasında yaşanacak olumsuzlukları ortadan kaldıracağından bu konulara elden yapılan evrak  teslimlerinin yanı sıra ayrıca kargo ile gönderilen evraklarda da dikkat edilmesi konusunda gerekli özenin gösterilmesi hususunda ,
Bilgilerinizi ,konunun bölgenizde faaliyet gösteren eczanelere Odanız tarafından  ivedilikle duyurulması hususunda,gereğini önemle rica ederim.

Ecz.A.Pınar ARIKAN
İzmir SSK Sağlık İşleri
İl Md. Yard.

Reçete tesliminde istenen evrak için Tıklayınız.

Yurt Dışı Sigortalılarına Ait Reçetelerinin Teslimi Hkk. Yazı için Tıklayınız.

İade Reçetelerin Teslim Hkk. Yazı için