Önemli !


35.A.00.9373
25.09.2007

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

 T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 21.09.2007 tarih ve 2007/71 sayılı Genelge ile;

15/06/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nde 01.09.2007 tarihinden geçerli olmak üzere bazı değişikliklerin yapıldığı;

SUT’un “Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi” başlıklı (12.1.2.) numaralı maddesi birinci fıkrası birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Ancak günübirlik tedavilerde kullanılan ilaçların hastanelerce temini zorunlu olmayıp, reçeteyi düzenleyen hekim tarafından günübirlik tedavi kapsamında olduğunun belirtilmesi kaydıyla ilaçlar sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecektir.” cümlesinin eklendiği bildirilmektedir.

Genelgenin tamamı yazımız ekinde iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Sertaç ÖZMEN
Genel Sekreter

Eki: 4
NK

Ek dosya için Tıklayınız.