Önemli !


Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 22.11.2007 tarihinde, www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanan duyuru ile;

Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair 12.06.2007 tarih 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4üncü maddesi gereği oluşturulacak “Geri Ödeme Komisyonunun” çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacı ile hazırlanan Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 13.11.2007 tarih ve 727 sayılı Başkanlık olurları ile web sitelerinde yayımlandığı,

söz konusu Yönergenin Geçici 4 üncü Maddesi gereği; SUT eki Ek-2/D listesiyle ilgili ekte yer alan düzenlemelerin yapıldığı,

Bu düzenlemelerden Ek-1, Ek-2, Ek-3 Listelerinin 23.11.2007 tarihinde, Ek-4 Listesinin ise 16.11.2007 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Ek dosya için Tıklayınız.