Önemli !


T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 2007/96 sayılı Genelge ile;

36.A.00.000139
03.01.2008

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 2007/96 sayılı

Genelge ile;

01.01.2008 tarihinden itibaren, sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri devredilen SSK tarafından yürütülen kişilerin sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaatlarında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı veya pasaportlarındaki T.C kimlik numarası üzerinden müstahaklık provizyonu alınacağı,

Ancak daha önce sağlık karnesi verilmiş olanlardan T.C kimlik numaraları hatalı olanların provizyon işleminin 01.06.2008 tarihine kadar sigorta sicil/tahsis numarası ile sağlık karnesi seri numarası üzerinden sağlanacağı,

01.06.2008 tarihinden sonra sağlık kurum ve kuruluşlarında müstahaklık provizyon işleminin yalnızca T.C kimlik numaraları üzerinden yapılacağı,
Bu nedenle, T.C kimlik numaralarının sisteme hatalı işlenmiş olması nedeniyle, T.C kimlik numarası üzerinden provizyon alınamayan kişilerin, 01.06.2008 tarihine kadar T.C kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya nüfus müdürlüklerinden temin edecekleri T.C kimlik numaralarını devredilen Sigorta İl/Sigorta Müdürlükleri sağlık karnesi servislerine ulaştırmaları gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki: 3
NK

Ek Dosya İçin Tıklayınız...