Önemli!


 

36.A.00.001096
20.03.2008


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 18.03.2008 tarih ve 2008/15 sayılı Genelge ile;


25.05.2007 tarih, 26532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) birtakım değişiklik ve düzenleme yapılmış olup, söz konusu Genelge yazımız ekinde sunulmaktadır.


Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter


Eki: 2008/15 sayılı Genelge

 


Ek Genelge İçin Tıklayınız.