Reçete ve Fatura Teslim Süresinin 21 Mayıs 2021 Tarihine Uzatılması Hakkında


Fatura teslim süresinin, ülke genelinde geçilen tam kapanma dönemine denk gelmesi ve 10-14 Mayıs haftası için kamu kurumlarında idari izin kararı alınmış olması sebebiyle uzatılmasını, Türk Eczacıları Birliği olarak, Sosyal Güvenlik Kurumundan talep etmiştik.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuru ile, Nisan 2021 dönemine ait fatura/reçete teslim süresinin 21.05.2021 tarihi saat 23:59'a kadar uzatıldığı bildirilmiştir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında imzalanan Protokolün "Faturaların Düzenlenmesi ve Teslimi" başlıklı maddesinin 4.1.1 bendinde yer alan "…Muhtelif sebeplerden ötürü SGK tarafından genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin reçetelerine ait fatura ve eki belgelerin teslim sürelerinin uzatılması durumunda geçici koruma kapsamındaki yabancıların reçetelerine ait fatura ve eki belgelerinin teslim süreleri için de uygulanır." hükme binaen, geçici koruma kapsamındaki yabancılara düzenlenen reçetelere ilişkin faturaların teslim süresi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 07.05.2021 tarihinde yayımlanan “Fatura Teslim Süresinin Uzatılması” konulu duyuru kapsamında, 21 Mayıs 2021 tarihine uzatılmıştır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.