Sağlık Bakanlığı'ndan...


"13 Şubat 2009 tarihinde yapılan Fiyat Değerlendirme Komisyon Toplantısı kararıyla belirlenen 1,9595 Avro kuruna göre oluşturulan yeni fiyat listeleri, 24 Ocak 2009 tarihli ve 27120 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.

1-) Yeni fiyatlar hesaplanırken tabloda herhangi bir yuvarlama yapılmaksızın virgülden sonraki basamaklardan sadece ilk ikisi kullanılmıştır.

2-) 26 Haziran 2008 tarihli karar gereğince; 
Çapraz Döviz Kurları hesaplanırken;13 Şubat 2009 Cuma günü saat 15:30'da açıklanan, haftasonu ve 16 Şubat 2009 Pazartesi saat 15:30'a kadar geçerli olan TCMB döviz kurları kullanılacaktır.
TCMB’ de belirtilmeyen çapraz kurların takibinde ilgili ülkenin Merkez Bankası veya muadili resmi kurumlarının internet sitelerindeki 16 Şubat 2009 tarihli çapraz kurun kullanılması, resmi tatil v.s. sebeplerle o tarihte kurun yayımlanmaması halinde ise o tarihten sonraki ilk iş günü yayımlanan çapraz kurun dikkate alınması gerekmektedir.
(Örneğin; X ülkesinin para biriminin Avro’ya çevrilmesinde 16 Şubat 2009 tarihli çapraz döviz kuru kullanılacak, bulunan Avro değerinin TL’ye çevrilmesinde ise 1,9595 TL’lik dönemsel Avro değeri esas alınacaktır.)

3-) Tablonun incelenmesi sonucunda olabilecek itirazlar 27 Şubat 2009 tarihine kadar kabul edilecek ve 2 Mart 2009 tarihinde kesin listeler ilan edilecektir.

Önemle duyurulur."

İlaç Fiyat listelerine www.iegm.gov.tr adresinden ulaşılabilir.