Seçimli Olağan Genel Kurul ve Çalışma Raporu Hakkında


Değerli Meslektaşımız;

 

6643 sayılı yasa gereği İzmir Eczacı Odası’nın (seçimli) Olağan Genel Kurulu;  çoğunluklu olarak 24 Eylül 2021 Cuma günü saat:13.00’de Şehit Fethi Bey cad. No:53/4 Alsancak adresinde bulunan İzmir Eczacı Odası Merkez Bürosu’nda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 11.00’de çoğunluk aranmaksızın Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Alsancak’ta bulunan Rektörlük Binası Bordo Salonu’nda aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır.

Oy verme işlemi ise, Genel Kurul’un tamamlanmasını takip eden 26 Eylül 2021 Pazar günü saat 09.00 ile 17.00 arasında aynı adreste (Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Alsancak’ta bulunan Rektörlük Binası) gerçekleşecektir.

Sayın üyelerimizin katılımı önemle rica olunur.

İzmir Eczacı Odası Yönetim Kurulu

 

Çalışma Raporu için TIKLAYINIZ.

 

GÜNDEM

 1. Açılış
 2. Genel Kurul Divan adaylarının belirlenmesi ve seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2 Yazman Üye)
 3. Saygı Duruşu-İstiklal Marşı
 4. Yönetim Kurulu çalışma raporunun sunumu
 5. Mali Raporun sunumu ve İktisadi İşletme bilgilendirmesi
 6. Denetleme Kurulu raporunun sunumu
 7. Raporlar üzerine görüşmeler
 8. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi
 9. 2021-2022  tasarı bütçesinin görüşülmesi ve oylanması
 10. Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu ile Büyük Kongre asil ve yedek adaylarının belirlenmesi
 11. Dilek ve öneriler
 12. Kapanış

 

 

Not: 6643 sayılı yasanın 8. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca; Odamızın üyesi olan meslektaşlarımızın seçime katılması mecburidir. Seçime katılacak meslektaşlarımızın, T.C. Kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik belgesi bulundurmaları gerekmektedir.