Seçimsiz Olağan Genel Kurul Hakkında


Değerli meslektaşımız;

6643 sayılı yasa gereği İzmir Eczacı Odası’nın Olağan Genel Kurulu; çoğunluklu olarak 25 Eylül 2020 Cuma günü saat:13.00’de Şehit Fethi Bey cad.No:53/4 Alsancak adresinde bulunan İzmir Eczacı Odası Merkez Bürosu’nda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 26 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 13.30’de çoğunluk aranmaksızın Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde (İnönü cad. No:2/1 Bayramyeri-Konak) aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır.

Oturma düzeni, hijyen ve gerekli tüm önlemler alınacaktır.

Sayın üyelerimizin katılımı önemle rica olunur.

İZMİR ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

1. Açılış

2. Genel Kurul Divan adaylarının belirlenmesi ve seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2 Yazman Üye)

3. Saygı Duruşu-İstiklal Marşı

4. Yönetim Kurulu çalışma raporunun sunumu

5. Mali Raporun sunumu ve İktisadi İşletme bilgilendirmesi

6. Denetleme Kurulu raporunun sunumu

7. Raporlar üzerine görüşmeler

8. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi

9. 2020-2021  tasarı bütçesinin görüşülmesi ve oylanması

10. Dilek ve öneriler

11. Kapanış