Seçimsiz Olağan Genel Kurul Hakkında


Sevgili meslektaşımız;

 

6643 sayılı yasa gereği İzmir Eczacı Odası’nın Olağan Genel Kurulu; çoğunluklu olarak 23 Eylül 2022 Cuma günü saat:13.00’de Şehit Fethi Bey cad. No:53/4 Alsancak adresinde bulunan İzmir Eczacı Odası Merkez Bürosu’nda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 13.30’da çoğunluk aranmaksızın Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Alsancak’ta bulunan Rektörlük Binası Bordo Salonu’nda aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin katılımı önemle rica olunur.

 

 İzmir Eczacı Odası

 Yönetim Kurulu

 

 

GÜNDEM

  1. Açılış
  2. Genel Kurul Divan adaylarının belirlenmesi ve seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2 Yazman Üye)
  3. Saygı Duruşu-İstiklal Marşı
  4. Yönetim Kurulu çalışma raporunun sunumu
  5. Mali Raporun sunumu ve İktisadi İşletme bilgilendirmesi
  6. Denetleme Kurulu raporunun sunumu
  7. Raporlar üzerine görüşmeler
  8. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi
  9. 2022-2023  tasarı bütçesinin görüşülmesi ve oylanması
  10. Dilek ve öneriler

Kapanış