SGK Dönem Sonlandırma


  1. Döküm alma uygulamasında http://www.emekli.gov.tr/online_islemler.html adresinden Döküm II butonunu tıklayarak ,devredilen Bağ-kur, Emekli Sandığı, SSK reçeteleri için ;A grubu ve B grubu olmak üzere  ayrı ayrı sonlandırma işlemi yapılacaktır.
  2. Bu işlem sonrası ekranın sol tarafından dökümü istenen reçete grubu işaretlenerek döküm yazdır butonu aktif hale gelecektir.
  3. Aktif hale gelen döküm yazdır butonu tıklandıktan sonra fatura tarih ve numarası girilecek ve 3 Sosyal Güvenlik Kurumu adına A ve B grubu olmak üzer iki ayrı icmal  listesi oluşacaktır.
  4. İcmal listesinin son sayfasında yer alan özet bilgi sayfasında belirtilen toplam rakam üzerinden A ve B grubu olmak üzere sadece  iki ayrı fatura kesilecektir.
  5.  A ve B gruplarına ait reçetelerin en başına 3 nüsha fatura ve 3 nüsha döküm listesi eklenecektir.
  6. Tüm bu işlevler tamamlandıktan sonra A ve B gruplarına ait evraklar ayrı ayrı paketlenecektir. Evrakların üzerine ekte sunulan tablodaki bilgilerin A ve B grubu reçeteleri için gerekli kısımları ayrı ayrı eksiksiz ve doğru olarak ilgili evrak paketinin üzerine yapıştırılacaktır. Doldurulan bu evraktan birer  nüsha da teslim esnasında kuruma verilecektir.

Gereği bilgilerinize önemle rica olunur.

İZMİR ECZACI ODASI