SGK'dan


Muayene Katılım ücretleri ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan 30.10.2008 tarihli duyuru:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Duyuru;

Uygulamaya alınan 2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliği esaslarında sağlık yardımı yapılan hak sahiplerinden, başvuru yaptıkları sağlık tesisine göre belirlenmiş Muayene Katılım Bedeli alınmaktadır.  Bu bedel Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle, diğer kişiler için ise reçete ile ilaç temini için başvurulan Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden tahsil edilmektedir.

Uygulamada sağlık kuruluşunda muayene olmakla beraber herhangi bir reçete verilmeyen kişilerin ödeyecekleri Muayene Katılım ücreti sistem üzerinde, sağlık tesisi bazında ve alınan MEDULA Takip Numarası altında toplanmaktadır. Bu durumda ilgili kişiye daha sonra reçete verildiğinde, eczane sistemi tarafından adına Takip Numarası alınmış fakat reçete düzenlenmemiş bütün takip numaraları için katılım payı hesaplanmakta ve tahsil edilmektedir.

Yukarıda genel esasları belirtilen uygulama gereğince sağlık tesislerinin kişiler adına başvuru anında aldıkları MEDULA Takip Numarası oldukça önem kazanmakta olup, işlem yapmadıkları veya yapmayacakları Takip Numaralarının silinmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu takip numaraları muayene olan kişiler için Muayene Katılım ücreti olarak sistemde toplanmış olacağından tahsili gerekecektir.

Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları bakımından takip numarası alınmış ancak işlem görmemiş takip numaralarının en kısa sürede silinmesi önem arzetmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde uygulamanın yürütülmesi hususu tüm sağlık kuruluşlarına önemle duyurulur.