SGKnın Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç Teminine İlişkin 18.03.2020 Tarihli Duyurusu Hakkında


18.03.2020 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç Temini Hakkında” başlıklı olarak yayımlanan duyuru ile,

 

1) 01 Mart 2020 tarih itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan ve kronik hastalığı nedeniyle kişilere düzenlenmiş ilaç teminine yönelik MEDULA Sisteminde kayıtlı olan sağlık raporlarının (sağlık kurulu raporu ve/veya uzman hekim raporu) geçerli sayılacağı,

2) Birinci maddede belirtilen sağlık raporu veya halen geçerli sağlık raporu olan kişilerin, bu raporlara istinaden reçete düzenletmeksizin doğrudan “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” kapsamında sözleşmeli olan eczaneden ilaca ilişkin en son karşılanan reçetedeki kullanım dozu dikkate alınarak, 1 (bir) ayı geçmeyecek sürelerde (kür protokolü uygulanan ilaçlarda ise 1 küre yetecek miktarda) olmak üzere reçetesiz ilaç temini yapılması halinde bedellerinin Kurumca karşılanacağı,

3) Hasta bazında “endikasyon dışı ilaç kullanım onayı” verilmiş ilaçların temini aşamasında endikasyon dışı ilaç kullanım izni sürelerinin kontrol edilerek, bu süreler içerisinde bulunan ilaçların karşılanması gerektiği; bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelere de uyulacağı bildirilmiş ve aynı gün Birliğimiz internet sayfasından da duyurulmuştu.

Söz konusu duyuruya istinaden Birliğimize ulaşan bildirimler doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüşülmüş olup, tedavi sırasında gerekli olan tetkik ve diğer belgelerin Kurum tarafından istenmeyeceği, MEDULA Sisteminde kayıtlı olan sağlık raporlarında bulunan (sağlık kurulu raporu ve/veya uzman hekim raporu) mevcut bilgilerle tedavilere devam edilebileceği bilgisi alınmıştır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ