SGK'nın Şubat Ayı İçerisinde Düzenlenen Manuel Renkli Reçetelere İlişkin Duyurusu Hakkında


 

Şubat ayı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından herhangi bir duyuru yapılmamış olmasına rağmen, gerek hekimler tarafından e-reçete düzenlenmesi sırasında TÜBİTAK tarafından sağlanan elektronik imza hizmeti ile Medula arasında yaşanan aksaklıktan kaynaklanan sorun, gerekse diğer bölgesel sorunlar sebebiyle hekimler tarafından yoğun olarak matbu renkli reçete düzenlendiği Bölge Eczacı Odalarımız tarafından Birliğimize iletilmiş; mevcut durum göz önünde bulundurularak Şubat ayı içerisinde matbu olarak düzenlenmiş bulunan renkli reçete bedellerinin ödenmesi talebimiz Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “Kağıt Olarak Düzenlenen Renkli Reçeteler Hakkında” başlıklı olarak bugün (16.03.2020) yayımlanan duyuruda;

Kurum MEDULA sistemlerinde 17.02.2020-27.02.2020 tarihleri arasında e-reçete kayıt aşamasında elektronik imza doğrulamaları sırasında sorun yaşanması nedeniyle kırmızı, mor, turuncu ve yeşil reçeteler elektronik reçete olarak düzenlenemediği; ancak sağlık hizmeti sunumunun aksamaması, vatandaşlarımızın tedaviye ulaşımına engel olunmamasını teminen söz konusu reçetelerin hekimler tarafından kağıt reçete olarak düzenlendiği ve Kurum ile sözleşmeli eczaneler tarafından MEDULA Eczane Sistemine kaydedilerek ilaçların vatandaşlarımıza temin edildiği belirtilerek;

Bu kapsamda Sağlık Uygulama Tebliğinin "4.1.5" numaralı "Elektronik reçete uygulaması" başlıklı maddesinin dördüncü bendi kapsamında belirtilen kırmızı, mor, turuncu ve yeşil reçetelerden yukarda belirtilen tarihlerde kağıt reçete olarak düzenlenen ve sözleşmeli eczanelerce temin edilen reçete bedellerinin Kurum tarafından karşılanacağı bildirilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusu için tıklayınız.