Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine ilişkin Yönetmelik Hakkında


Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine ilişkin Yönetmelik Hakkında


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 19 Şubat 2022 tarih ve 31755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve işlenmesine İlişkin Yönetmelik metni ektedir.


Yönetmelik kapsamının, sağlık hizmet sunucusu olarak eczaneler açısından değerlendirmesine yönelik çalışma yürütülmekte olup KVKK eğitimleri kapsamında duyurulması planlanmaktadır.


Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.