SSK Toplantısı-Önemli !


31.05.2006 tarihinde yapılan ve odamızca duyurulan SSK toplantısı sonuçlarının uygulamada sorun yaşanan bazı hükümlerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla 02.06.2006 Cuma günü SSK Sağlık İşleri İzmir İl Müdürlüğü yetkilileriyle İzmir Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantı yapılmıştır.Buna göre ;

1- 15.05.2006 tarihinden önce çıkan Hipertansiyon ve Diabetus Mellitus teşhisli raporlar kullanım süresi sonuna kadar mevcut şekliyle geçerli olacaktır.

15.05.2006 tarihinden sonra çıkan Hipertansiyon ve Diabetus Mellitus raporlarında ilaç yada etken madde ismi bulunması halinde ise sadece o ilaçlar rapor kapsamında yer alacaktır.

2- Multi Vitaminler için özel teşhis aranmayacak.Endikasyonuna uygun olması koşulu ile verilecektir.Supradyn Pronatal ve Megadyn Pronatal formaları ise sadece gebelikte ödenecektir.

3- Kabil-i Rücu kaşesi hasta tarafından aradaki farkın ödemesinin kabul edildiği durumlarda ve sadece reçetede yer alan ilacın istenmesi durumunda aranacaktır.


Aynı reçetede birden fazla ilaçta fark çıkması halinde ;

Her ilaç için hastadan ayrı kaşe ve imza alınacak veya(zorunlu olmamakla birlikte) tek kaşe tek imza alınıp kaç kalem ilaç için toplam alınan fark belirtilecektir.

4- Hiperlipidemi ilaçları için ;

15.05.2006 tarihinden önce çıkarılmış Hiperlipidemi raporları kullanım süresi sonuna kadar hiçbir ek belge istenmeksizin geçerlidir.Bu raporlarda LDL ve Trigliserid değeri ve tahlil sonuçlarını gösterir belge eklenmesine gerek yoktur.

Hiperlipidemi ve kolestrol ilaçlarına ilk defa başlayanlar için 15.05.2006 tarihli Bütçe Uygulama Talimatı hükümleri aranacaktır.Yani raporda LDL değerinin belirtilmesi ve tahlil sonucunun fotokopisinin her reçete ile birlikte rapora eklenmesi gerekmektedir.

Yeni çıkan raporlarda belirtilen LDL değerleri ve tahlil sonuçları rapor süresi sonuna kadar (2 yıl süre ile) geçerli olacaktır.

5- Sağlık Kurulu raporlarının onayları reçeteyi yazan hekim tarafından da yapılabilecektir.Bu uygulama geriye dönük olarak da 15.05.2006 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

İzmir Eczacı Odası