SSK’da Dönem Sonlandırma


SSK reçetelerinde dönem sonlandırma işlemi ile ilgili 29.05.2006  tarih 06-06-3363 sayılı SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü ve TEB'e yaptığımız başvuru sonucunda Maliye Bakanlığı , SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü,TEB yetkilileri arasındaki görüşmeler aşağıdaki gibi sonuçlanmıştır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

35.A.00.03235
Ankara, 14.06.2006

ÇOK ÖNEMLİ!
İVEDİ!

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Türk Eczacıları Birliği ile SSK Başkanlığı arasında imzalanan 2006 Yılı protokolü ile, ayda bir kez ayın 15’inde dönem sonlandırma yapılması ve %90 avans ödenmesi uygulamasının yürürlükten kaldırılarak fatura bedelinin tamamının, protokolde belirlenen süre sonunda eczacılara ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

Ancak, Vergi Usul Kanunu gereğince ay içerisinde verilen reçetelerin faturalarının ay sonunda kesilmesi gerektiğinden, konu, Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Genel Müdürlüğü, SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Birliğimiz yetkililerinin katıldığı bir toplantıda değerlendirilmiştir.

Buna göre, SSK ile sözleşmeli eczaneler, 15.05.2006 – 15.06.2006 tarihleri arasında karşılayarak kurum provizyon sistemine girdikleri reçeteler için 15.06.2006 günü (yarın) dönem sonlandırması yapacak ve bu reçeteler için düzenledikleri faturayı beş işgünü içerisinde Kurum ödeme birimlerine teslim edeceklerdir.

Üyelerimiz, 16.06.2006 – 30.06.2006 tarihleri arasında karşıladıkları reçeteler için 30.06.2006 tarihinde de dönem sonlandırma işlemi yapacak ve bu reçeteler için düzenledikleri faturaları da beş işgünü içerisinde Kurum ödeme birimlerine teslim edeceklerdir.

01.07.2006 tarihinden itibaren, üyelerimiz ayın 1’i ile son günü arasında karşıladıkları reçeteler için ayın son günü dönem sonlandırma işlemi yapacak ve fatura düzenleyerek, bu faturayı takip eden ayın ilk beş işgünü içinde Kurum ödeme birimlerine teslim edeceklerdir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize ivedi olarak duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter