SSK'dan...


10.05.2007

 

SSK İle Sözleşmeli Eczanelere Duyuru

2007 yılı eczane sözleşmelerine esas teşkil edecek olan Protokol çalışmaları henüz sonuçlandırılamadığından, Kurumla sözleşmeli eczanelerin 1(bir) yıllık süreleri dolacak olan sözleşmeleri;

Kurumla TEB arasında 09.05.2006 tarihinde imzalanan ve mevcut sözleşmelere esas Protokol ile yıl içinde yapılan revizyon hükümleri uygulanmak üzere 15.05.2007 – 31.05.2007 tarihleri arasında eczanenin bağlı bulunduğu SSK Sağlık İşleri İl Müdürlükleri tarafından süre uzatımı yolu ile devam ettirilecektir.

Sözleşme süresinin uzatılması işlemleri sırasında 15.05.2007 tarihinden itibaren uygulamaya esas olacak eczacı indiriminin tespiti için Kurumla sözleşmeli eczacılar, bağlı oldukları Vergi Dairesinden aşağıda yer alan formu onaylatarak;

09.05.2006 tarihinde imzalanan ve halen uygulamadaki Protokolün “IV- Uygulanacak Esaslar” bölümünün 1. maddesindeki esaslar doğrultusunda 2006 yılı satış hasılatı üzerinden uygulayacakları eczacı indirim oranlarını kendilerine tanınan tek bir hak ile 15.05.2007 günü başlangıcında Provizyon Sistemine her türlü sorumluluk kendilerine ait olmak üzere kayıt edeceklerdir.

Sistem 15.05.2007 günü kayıt işlemi yapılmadan reçete girişine izin vermeyecektir. Sisteme yanlış girilen indirim oranlarının düzeltme işlemleri eczanenin bağlı olduğu İl Müdürlükleri yetkilileri tarafından yapılacaktır.

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı (Devredilen)

Eczane Bilgi Formu : Word Belgesi

NOT : Satış hasılatı girişinin yapılacağı uygulama linki bilahare duyurulacaktır.

TüRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

35.A.00.7772 * 11.05.2007

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu ile Birliğimiz arasında 09.05.2006 tarihinde imzalanan 1 (bir) yıllık sözleşmenin geçerlik süresi 15.05.2007 tarihinde dolacaktır.

Konu hakkında T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığınca Birliğimize gönderilen 11.05.2007 tarihli yazı gereğince, Kurum yetkilileriyle görüşme yapılarak, mevcut sözleşmenin süre uzatma işleminin 45 (kırk beş) gün ile sınırlandırılması sağlanmıştır.

Eczacılarımız, 09.05.2006 tarihinde imzalanan ve halen uygulamada bulunan Protokol’ün “IV-Uygulanacak Esaslar” bölümünün 1.Maddesindeki esaslar doğrultusunda, 2006 yılı satış hasılatı üzerinden uygulayacakları eczacı indirim oranını (2006 Yılı Protokolü eki ECZANE BİLGİ FORMU)   bağlı oldukları Vergi Dairesinden onaylatarak kendilerine tanınan  tek bir hak ile 15.05.2007 günü başlangıcında Provizyon Sistemine her türlü sorumluluk kendilerine ait olmak üzere kayıt ettireceklerdir. üyelerimizin, 31.05.2007 tarihine kadar ilgili evraklarını bağlı bulundukları SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. Sistem 15.05.2007 günü kayıt işlemi yapılmadan reçete girişine izin vermeyecektir. 

Bilginizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter

 

15.05.2007 sabahı muhasebeciden alınan 2006 yılı KDV hariç cirosu provizyon sistemine kaydedilecek,bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden alınan belge ise 31.05.2007 tarihinde kadar SSK Sağlık İşleri Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.