TABANA KULAK VERMEK


SSK'nın da dahil edileceği, tüm sosyal güvenlik kuruluşlarının tek tip protokolle ilaç alımı çalışmaları uzun zamandır sürüyor.Görüşmeler sonrasında gelinen son nokta eczacı odaları dahil kimse tarafından tam anlamıyla bilinmemekte.

Eczaneler için büyük önem taşıyan olgu SSK'lı vatandaşların da serbest eczanelerden 2005 yılında ilaç alabilmeleridir.Bu gelişme, ülkemizde yaşayan her bireyin eşit sağlık hizmeti almasını savunan bizler için sevindirici.Ancak ülke nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan SSK potansiyeline ilaç veren eczanelerin geri ödemelerinin nasıl yapılacağı ise tam anlamıyla soru işaretidir.Memur maaşlarına yapılan zam sonrası akaryakıt ürünlerine yapılan zamlar ve başta tekel ürünleri olmak üzere birçok KİT ürününe zam beklentisi olan bir süreçte bu konu daha fazla önem taşıyor.Kaynak arayışı içinde olan sosyal güvenlik kurumlarının geri ödemelerde sözleşmede belirtilen sürelere uymaması sonrasında eczanelerin önümüzdeki dönemde ekonomik sıkıntı yaşayacağı çok belirgin.Örneğin,Bağ-Kur'da prim tahsilatı son dönemlerde %50'nin altında gerçekleştiği için maaş ve sağlık giderleri hazineden alınan destekle gerçekleşiyor.

Üstelik eczanelerden 2005 yılı için %2.5 un üzerinde bir iskonto talep ediliyor.Büyük bedeller ödenerek kazanılan bu hakkımızdan bir kalemde vazgeçilmesi, gelecekte bizlerden birçok tavizin istenmesini de beraberinde getirecektir.Bir diğer önemli konu da, resmi kurumlara yapılması istenen sanayi,dağıtım kanalı ve eczane iskontosu sonrasında ;hiçbir sosyal güvenlik kurumundan hizmet almayan vatandaşlarımıza yüksek fiyatlı ilaç verilmesinin içimize sinmediğidir.Ayrıca sanayinin bize verdiği iskontonun aslında süreç içinde yine bizlerden çıkacağını da çok iyi biliyoruz.

Sürekli kayıplara uğradığımız bu süreçte göz ardı edildiğine inandığımız bir diğer konu ise ilaç fiyatlarında yaşanan değişiklikler sonrasında, eczanelerde oluşan kayıpların telafisine soğuk yaklaşan ilaç firmalarına karşı takınacağımız tavırdır.

Birçok ilaç firması bu konu da üzerine düşeni geç de olsa yapmıştır.Sayıları az olsa da ; eczanelerdeki kayıpların telafisine duyarsız kalan bu firmalara karşı bir duruş ve eylemlilik sergilemezsek,gelecekte yaşanacak benzer durumlarda söz söyleme hakkımız olmaz.

Ayrıca, böylesine sıkıntılı bir dönemde hızla değişim yaşarken ,tüm gelişmelerin eczacı odalarıyla ve üye tabanıyla paylaşılması büyük önem taşıyor.Yapılan tüm görüşmelerde eczacının çıkarlarını koruyan, resmi kurumların geri ödemelerinin garanti altına alındığı sözleşmeler ortaya çıkmalıdır.Bize göre eczacı örgütlerinin başlıca görevi de budur.

Saygılarımla,


Ecz.Tuncay SAYILKAN