TASARRUF AMAÇLI ÇELİŞKİLER


Hasta ile sürekli birlikte olan olan ve sağlık alanında yaşanan sıkıntıları iyi bilen Hekim ve Eczacı Örgütleri “Sağlıktan Tasarruf Yapılamaz” söylemlerini her geçen gün biraz daha yüksek sesle tekrarlarken en büyük alıcı devlet bulduğu yeni yöntemlerle sağlıkta tasarruf konusunda ısrarcı.Önce tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliği yayınlandı.Devamında ise bedeli ödenmeyecek ilaçlar listesine 1 Ağustos 2006’dan itibaren yeni ilaçlar eklendi.Bu listede yer alan ilaçları incelediğimizde ne olup bittiğini , altı ayda nelerin değiştiğini anlamakta güçlük çekiyoruz.

1 Ağustos 2006'dan sonra bedeli ödenmeyecek olan multivitaminler ,calcium ve çinko preparatları ise kısıtlı ekonomik koşullarda sağlıklı beslenemeyen ülke insanı tarafından bundan böyle sadece para karşılığında alınabilecek .Bazı öksürük şurupları ve expektoran şurupların listede neden yer almadığını ise kimse açıklayamıyor.Yani neresinden bakarsanız bakın bir dizi çelişki.Aslında yazılı açıklamada gelinen nokta ''maliyet dezavantajı getirmesi nedeniyle''diye açıklanmış ama adı geçen ilaçların fiyatlarını da hepimiz çok iyi biliyoruz

Aslında son yıllardaki Bütçe Uygulama Talimatları ve Bedeli Ödenmeyecek İlaçlar listesi incelendiğinde bir çok çelişki göz önüne seriliyor.

20 Aralık 2005 tarihinde bir çok antibiyotik için teşhis kısıtlaması getirilirken 15 Mayıs 2006’da bundan vazgeçildi.Yine 15 Mayıs 2006’da Uzman koşulu istenen “Etodolak 400 mg Tablet” için bu koşul yeni tebliğ ile kaldırılmış oluyor.Bu örnekleri arttırmak mümkün.Sonuçta biz eczacılar sürekli olarak olup biteni önce kendimize daha sonra da hastalara anlatmak durumunda kalıyoruz.

Bu sıkıntılı durum her geçen gün biraz daha artarak sürüyor.En üyük alıcı her zaman olduğu gibi satın alma koşullarını kendisi belirliyor ama uzunca bir zamandır söylediğimiz gibi ilaç alım koşulları ve ilaç listelerinin belirlenmesinde hekim ve eczacıların görüşleri alınmadıkça da bu sıkıntı devam edecektir.

Bugün itibari ile ülkemizde OTC gerçeği eczacının karşısında boylu boyunca durmaktadır.Yani resmi kurumlarca bedeli ödenmeyen reçetesiz satılacak ilaçlar listesi süreç içinde büyümektedir.

Bu günden yarına önemli olan bu gruptaki ilaçların eczane dışında satılması niyetinde olanlara karşı vakit yitirmeden kararlı bir karşı duruş sergilenmesidir.6197 sayılı yasanın güncellenmesinin ve zincir eczanelerin konuşulduğu bu kritik dönemde OTC ilaçlarının eczane dışına çıkmasına engel olunmalıdır.

Aksi halde daha önce veteriner ilaçları ,kozmetikler ve bebek mamalarında yaşananlar yeni versiyonu ile karşımıza çıkacaktır.

İlaç firmalarının en son numarası olan ilaç fiyatını düşürmeden “kurum iskontosunu arttırma “ yöntemi ise bir başka ciddi sorundur.Eczanelerimizde yaşadığımız bürokratik yoğunluğa rağmen yaptığımız ilaç alımlarında iskonto oranlarını ve eczacı karlılığını kontrol etmeli ve oyuna gelmemeliyiz.

Biz demiştik demenin bir şey kazandırmayacağını biliyoruz ,ama kurum iskontolarının eczane dışında yapılmasının önemini ve eczaneleri sıkıntıya sokacağını her platformda tekrarlamıştık.

Uyanık olunması gereken bir başka önemli konu ise 1 Ekim 2006’da başlayacak olan yeni “Eşdeğer İlaç Uygulaması”dır. Bu tarihten itibaren reçetede yazılı ilacın eşdeğerleri içerisinde yedi günlük tedaviyi karşılayan daha küçük ambalajlarının bedeli referans alınacak.İlaç alımlarında bu konuyu göz önünde tutmayan meslektaşlarımızın elinde kalan büyük ambalajlı ilaçlarda sıkıntı yaşanacaktır.Çünkü her zaman olduğu gibi ilaç firmaları eczacını kayıplarını karşılamak niyetinde olmayacaklardır.

Eczanelerimizde ilaç alımları ve stoklar konusunda dikkatli olmak zorundayız.Aksi halde kaybeden yine biz olacağız.Yaşadıkça öğreniyoruz ki ;bizim bizden başka dostumuz yok...

Saygılar