TEB'den


35.A.00.05418
Ankara, 22.11.2006

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


İlgi: 08.11.2006 tarih 35.A.00.05280 sayılı yazımız

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 02.11.2006 tarih, 61600 sayılı genel yazı ile, antifungal ilaçların kullanımında, SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı olarak onaylanan 2006 Mali Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nde belirtilen gerekliliklere uyulacağı, ayrıca reçete ekinde Antifungal Tedavi Endikasyon ve Güvenlik Formunun bir örneğinin yer alacağı bildirilmiş, konu ilgide kayıtlı yazımız ile duyurulmuştur.

Uygulamanın hangi etken maddeler için geçerli sayılacağı konusunda net bir açıklama olmaması nedeniyle, SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığınca, T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden bilgi istenmiştir.

T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 21.11.2006 tarih 058867 sayılı yazı ile, Antifungal Tedavi Endikasyon ve Güvenlik Formu konusunda SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığının 10.11.2006 tarihli yazısına verilen cevabi yazının bir örneği iletilmiştir.

Bakanlığın cevabi yazısında,

- “Antifungal Tedavi Endikasyon ve Güvenlik Formu”nun, febril nötropeni tedavisi için verilen antifungal ilaçlarda standart doz aşımı halinde doldurulmalıdır;
- Özellikle Ambisome, Caspofungin, V-Fend, Abelcet vb. bu antifungal ilaçlar arasındadır.


Şeklinde açıklama yapılmıştır.

Konu hakkında Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden, 21.11.2006 tarihli yazımız ile de bilgi istenmiş olup, Bakanlıkça gönderilecek cevabi yazı, ayrıca duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter


Eki: 4

Ek Dosya İçin Tıklayınız.