TEB'den!


  

35.A.00 5375
Ankara, 20.11.2006

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,Birliğimiz ile SSK arasında 09.05.2006 tarihinde imzalanan Protokol’ün V-Sözleşmenin Feshini Gerektiren Hususlar başlıklı bölümünün 1-p maddesi ile ilgili sıkıntılar yaşanması üzerine, Birliğimiz tarafından Kuruma yapılan başvurular ve görüşmeler sonucunda,

1-p maddesi 04.04.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, “Provizyon alınamayan sigortalı grubuna ait reçetelerde yer alan ilaç fiyat kupürlerindeki sürşarj etiketinde yer alan bilgilerle, reçetede bulunan eczane kaşesinin ve/veya faturada bulunan eczane bilgilerinin farklı olması durumunda…..1 yıl” şeklinde revize edilerek 15.11.2006 tarihinde Birliğimiz ile SSK arasında imzalanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü ilaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’nın 17.11.2006 tarih, 64096 sayılı yazısı ekte iletilmektedir.


Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter


Eki: 2
NK

 

Ek Dosya İçin Tıklayınız.

2006 Yılı Tip Sözleşmesi ve Eki Protokol Revizyonu Belgesi İçin Tıklayınız.

 

 

Not      :           2006 Yılı Tip Sözleşmesi ve Eki protokol Revizyon Belgesi Odamız tarafından topluca SSK İzmir Sağlık İşleri İl Müdürlüğü’ne gönderileceğinden, söz konusu belgenin en geç 14 Aralık 2006 tarihine kadar İzmir Eczacı Odası’na teslim edilmesi gereklidir.