TEB'den


35.A.00.05561
Ankara, 05.12.2006

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bağ-Kur ile 2005 yılında sözleşmesi bulunan ancak 2006 yılı sözleşmesini protokol ile belirlenen süre içerisinde yenileyemediği için, 01.01.2006 ile sözleşme imzaladığı tarih arasında kalan sürede karşıladığı ilaç bedellerini alamayan üyelerimizin mağduriyetinin giderilmesi için Birliğimiz tarafından Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne sözlü ve yazılı olarak başvuruda bulunulmuştu.

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bağ-Kur Sağlık İşleri Daire Başkanlığı (Devredilen) tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 30.11.2006 tarih 5378 sayılı yazı ile,

Kurum Yönetim Kurulunun 09.11.2006 tarihli kararı doğrultusunda, 2005 Yılında Kurum ile mevcut sözleşmesi bulunan ve 2006 yılında, süresinde sözleşme imzalamayan eczane ve optikçilerin 2006 yılında imzaladıkları sözleşmelerin imzaladıkları tarih itibariyle geçerli olması ve 01.01.2006 tarihinden itibaren karşılamış oldukları reçete bedellerinin ödenmesinin uygun bulunduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter

Eki:1

Bağ-Kur’dan Gelen Yazı İçin Tıklayınız.