TEB'den


35.A.00 04.12.2006 005545


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NAT.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Devredilen) Bağ-Kur Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 22.11.2006 tarih 03-5219 sayılı yazı ile Sağlık Bakanlığı’nın İlaç Kullanımı ve Muafiyet Raporlarının düzenlenmesi ile ilgili 13.10.2006 tarih, 19469 sayılı ve 30.10.2006 tarih, 20200 sayılı Genelgesinin kabul edildiği belirtilmiştir.

Birliğimiz tarafından, T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvuru ile 13.10.2006 tarih ve 19469 sayılı Genelge için yürürlük tarihinin ileri ki bir tarih olarak belirlenmesi talep edilmiş, Bakanlık tarafından gönderilen 15.11.2006 tarih ve 21294 sayılı yazı ile de yürürlük tarihi 20.11.2006 olarak belirlenmiştir.

Konu hakkındaki 24.11.2006 tarihli yazımız geri ödeme kurumlarına gönderilerek, söz konusu Genelge için yürürlük tarihinin 20.11.2006 olarak uygulanmasının Bakanlık tarafından da uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel SekreterEki:1
MK

Ek Dosya İçin Tıklayınız