TEB'den


 

35.A.00.05585
Ankara, 06.12.2006

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin 12.1 Maddesi gereğince 01.10.2006 tarihinde uygulamaya girecek olan aynı eşdeğer gruptaki ilaçların piyasadaki en küçük ambalaj formlarından bir tanesinin bir kutu olarak verilmesi uygulaması, 10 Sıra Nolu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ile 01.01.2007 tarihine ertelenmişti.

T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 06.12.2006 tarih 062018 sayılı yazı ile, Geri Ödeme Komisyonunca, Uygulamanın antienflamatuar ve antiromatizmal ürünlerle sınırlı tutulmasına, bu gruptaki ürünlerin de yalnızca tablet, kapsül ve draje gibi solid oral formlarına uygulanmasına ve ilgili ürünlere ait listenin de Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Uygulamaya esas teşkil edeceği bildirilen liste yazımız ekinde gönderilmektedir. Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

 

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter

Eki: Liste

Gelen Yazı İçin Tıklayınız.
Ek Dosya İçin Tıklayınız.