TEB'den!


 

35.A.00.0069400
06.03.2006

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 04.12.2006 tarih 35.A.00.05513 sayılı yazımız.


Özellikleri Birliğimiz tarafından belirlenen “E” Logolu levhanın eczanelerde kullanılmasının Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görüldüğü, 29.11.2006 tarihli yazıları ile Birliğimize bildirilmiş, ilgi yazımız ile de duyurulmuştu.


Bu defa, “Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 06.03.2006 tarih, 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

13.10.1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin  17nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eczanelerin dış cephesine, asgari ve azami ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliğince belirlendikten sonra Sağlık Bakanlığı’nca uygun görülecek standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte, görüntü kirliliğine ve haksız rekabete yol açmayacak, çevreyi rahatsız etmeyecek, reklam izlenimi oluşturmayacak özellikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur.

Yönetmelik değişikliği gereğince, tüm eczanelerin dış cephesine, Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen standartta “E” Logosu kullanılacaktır.


Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla


Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter


Eki:1
GS


Yönetmelik İçin Tıklayınız.

E Logosu Temini Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.