TEB'den!


 

35.A.007126 
14.03.2007
          
BÖLGE ECZACI ODASI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

    
01.01.2007 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan Emekli Sandığı-SSK ortak provizyon sisteminde 11 ve 19 ile başlayan Sağlık Ocağı kodlarının her ikisinin de yer almasından dolayı bir çok eczacımızın SSK reçete girişleri sırasında 11 ile başlayan kodlarla sisteme giriş yaptıkları ancak SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerinin bu şekilde girilen reçetelerin bedellerini ödemeyecekleri tarafımıza bildirilmişti.


Konu ile ilgili olarak 31.01.2007 tarihinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Devredilen) SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na yapılan başvurumuz ile ortak provizyon sisteminde geçiş döneminin yaşanması sebebiyle uygulama birliğinin sağlanması açısından 01.02.2007 tarihine kadar her iki kodla da girilen reçetelerin bedellerinin ödenmesi talep edilmişti.

 

Söz konusu durumla ilgili olarak T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Devredilen) SSK İlaç ve Eczacılık  Daire Başkanlığı tarafından Birliğimize gönderilen 12.03.2007 tarih, 12404 sayılı cevabi yazı ile her iki kodla da girilen reçete bedellerinin ödenmesi konusunda gerekli bilginin Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine verildiği bildirilmiştir.

 

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

 

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter


Eki:SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’nın Yazısı
MK

Ek Dosya İçin Tıklayınız.