TEB'den (Muafiyet Raporları Hk.)


İLAÇ KULLANIM VE MUAFİYET RAPORLARI HAKKINDA TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 13.10.2006 TARİH 2006/107 SAYILI GENELGESİ

35.A.00

ÇOK ÖNEMLİ!

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINAİlaç kullanım ve muafiyet raporlarının düzenlenmesi ve uygulamaları ile ilgili olarak oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, konuya açıklık getiren dördüncü genelge, 13.10.2006 tarihinde yayımlanmıştır.

T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 13.10.2006 tarih 2006/107 sayılı Genelge ile, Genel Müdürlüğün 26.06.2006 tarih ve 12289 sayılı Genelgesi ekinde yer alan rapor formatının yürürlükten kaldırıldığı, ve 13.10.2006 tarihli Genelge ekinde yayımlanan rapor formatının uygulamaya konulduğu bildirilmektedir.
Genelge ve eki rapor formatı yazımız ekindedir.

Genelge ile, ilaç kullanım ve muafiyet raporları ile ilgili olarak yapılması gereken uygulamalara açıklık getirilmiştir.

Bilgilerinizi, ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesinin tüm üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel SekreterEki: 13.10.2006 tarih 2006/107 sayılı Genelge


Ek Dosya İçin Tıklayınız.