TESTİ KIRILMADAN !


Aylardır süregelen görüşmeler sonuçlandı ve SSK'nın da dahil olacağı Resmi Kurumların eczanelerden ilaç alım koşulları belirlendi.Yıllar sonra da olsa ayakta tedavi sonrası tüm kurumların sözleşmeli eczanelerden ilaç alımı sağlandı.

Öncelikle belirtmeliyiz ki ,SSK'lı vatandaşlarımızın da serbest eczanelerden kaliteli sağlık hizmeti alması hepimiz için mutluluk kaynağı.Biz eczacılar tüm vatandaşlara eşit sağlık hizmeti verilmesinin gerekliliğini her platformda yıllardır savunuyoruz.

Ancak önümüzdeki dönem için oluşan kaygılarımızı da ifade etmek zorundayız.

Yeni uygulamaya göre, ilaç firmaları ruhsat tarihine göre 6 yaştan daha yeni ve eşdeğeri olmayan ilaçlara imalatçı fiyatı üzerinden %4, diğer ilaçlara ise %11 iskonto yapacak.Bu iskonto sonrası oluşacak rakama depocu ve eczacı karı ilave edilerek ilacın resmi kurumlara verileceği fiyat bulunacak.Bu fiyat üzerinden eczaneler de %3.5 iskonto yapacak.Dağıtım kuruluşları ise hiçbir iskonto yapmayacak !

Yani kamu kurum ve kuruluşlarınca satın alınan her ilacın iki ayrı fiyatı olacak.100 TL lık imalatçı fiyatı olan bir ilaç iskontolar sonrası sosyal güvenlik kuruluşlarına 121 TL den sunulurken, hiçbir güvencesi olamayan ve ilacı nakit alan vatandaşa 136 TL den sunulacak Bu durumda iki önemli sorun ortaya çıkıyor.

Birincisi, parasıyla ilaç alan vatandaşa uygulanacak yüksek fiyat ve sonrasında eczaneler arasında oluşacak etik bozukluklar.

İkincisi ise, eczanedeki mevcut stokların oluşturacağı kayıplar.Eczane mevcutlarının tüketilmesi için uygulamaya kırk günlük geçiş süresi sonrası başlanacak.

Resmi Kurumlarca ödenecek ilaçların tamamında bir fiyat indirimi yaşanacağı için eczanelerin bu kırk günlük geçiş sürecinde ellerindeki ilaçları tüketememesi sonrası oluşacak kayıpları azaltmak için bugünden yarına ilaç alımlarını kontrollü yapması zorunlu.Geçiş süresi sonrası tüketilemeyen ilaçlarda yaşanacak kayıpların telafisinin nasıl olacağı meçhul.

Bu sorunun çözümü için firmalar fiyat indirimlerine hemen geçmeli, kırk günlük süre sonrasında da Resmi Kurumlara eczaneler bu fiyatlardan ilaç vermelidir.

Ancak, kesin olan bir şey var ki SSK ile sözleşme yapmayı düşünmeyen eczaneler için artan iskonto, düşen fiyatlar ve buna bağlı olarak azalan cirolar ortaya çıkıyor.

Asıl önemli konu ise SSK nın eczanelere geri ödemeleri nasıl yapacağıdır.Protokolde bu süre 45 gün olarak belirlenmiş.SSK işyeri hekimlerinin yazacağı ilaçları,raporlu reçetedeki ilaçları ve yatan hasta reçetesi kapsamındaki ilaçları kendisi karşılamayı sürdürecek.Buna rağmen SSK'nın, tahmin edilenin çok üzerinde bir rakamla eczanelerden ilaç alması bekleniyor.Aynı süreçte yıllardır SSK'daki kuyruklar nedeniyle eczanelere yönelen nakit de doğal olarak azalacak.

Başka bir deyişle ; eczane pazarında %11'lik bir daralma ve ardından %33'lük bir artış bekleniyor.SSK potansiyelinin beklenenin üzerinde olması sonrasında geri ödemelerin bir banka ya da aracı bir finans kurumu ile garanti alınamaması ise kaygılarımız arttırıyor.

Bir başka önemli konu ise SSK'nın mevcut bilgisayar programında yaşanan aksaklıklar.Önümüzdeki süreçte konsolide bütçeye bağlı tüm kurumların Emekli Sandığı programını kullanması da öngörülüyor.Bu nedenle,eczanelerin bilgisayar sistemlerini gözden geçirmesi büyük önem taşıyor.

2005 yılı için Bağ-Kur'da ithal ve yerli ilaçların ayrı ayrı faturalandırma zorunluluğu kaldırılıyor. Tüm ilaçlar tek fatura ile verilecek.Geri ödeme süresi olarak da 45 gün belirlenmiş.Bir anlamda önümüzdeki yıllarda uygulamaya başlanacak olan Genel Sağlık Sigortasının temelleri atılıyor.

SSK ve Bağ-Kur'un öngörülen 45 günlük sürelerde geri ödemeleri nasıl yapacağı ise merak konusu.Her yıl yaşadığımız gibi sosyal güvenlik kuruluşlarına bütçeden ayrılan payın yetersiz kalması sonrası eczanelere yapılacak geri ödemeler yaz aylarında tahammül edilemez noktalara gelecektir ve eczaneler için sıkıntılı bir süreç yaşan