TİTCK’nın Endikasyon Dışı/Yurt Dışı İlaç Kullanımına İlişkin Onay Sürelerinin Uzatılması Konulu Duyurusu Hakkında


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bugün (09.04.2020) yayımlanan "Endikasyon Dışı/Yurt Dışı İlaç Kullanımına İlişkin Onay Sürelerinin Uzatılması" konulu duyuru, aşağıdaki şekildedir;

“Kurumumuz tarafından ruhsatlı müstahzarlar ile yurtdışından ithal edilen ruhsatsız müstahzarlar için hasta bazında ilgili etkin madde belirtilerek verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayları veya yurt dışı ilaç kullanım onayları; 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren süresi biten ya da bitecek olan tüm onayların bitiş tarihi ikinci bir duyuruya kadar uzatılmıştır.

Endikasyon dışı ve yurtdışı ilaç kullanımlarında reçete ve rapor (sağlık kurulu raporu ve/veya uzman hekim raporu) düzenlemelerinde SGK’nın 01.04.2020 tarihli duyurusu geçerlidir.

Ayrıca yurtdışı ilaçlara ait reçetelerin de e-reçete olarak hekimler tarafından düzenlenememesi dikkate alındığında, tıpkı yurtiçinde yapılan uygulamaya benzer şekilde yurtdışından ithal edilecek ilaçlar için uygun rapor (süresi bitmemiş veya 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren süresi biten ya da bitecek olan sağlık kurulu raporu ve/veya uzman hekim raporu) bulunması halinde ithalata yetkili kuruluşlar (TEB, SGK veya USHAŞ) tarafından sisteme yapılacak girişler reçete olarak kabul edilecek ve hastalarımıza ilaç temin hizmeti aksamadan devam ettirilecektir.”

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ