UMUDA YOLCULUK


            

Uzunca bir süredir gündemimizin birinci sırasında yer alan ve geçtiğimiz günlerde sonuçlanan görüşmeler sonrasında 8-Temmuz-2008 tarihinde imzalanan 2008 protokolü bir anlamda eczacı örgütünün ciddi sınavıydı.Yıllardır ‘’en kötü sözleşme sözleşmesizlikten iyidir ‘’ yaklaşımı ile imzalanan protokoller hepimizi sıkıntılara sokmuş ve çok önemli kayıplar yaşatmıştır.
            

Eczacı tabanı meslek odaları aracılığı ile bu yıl yeni kayıplara tahammülü olmadığını net olarak ifade etmişti.Bunun sonucu olarak da görüşmelerde taleplerimiz açıkça iletildi.Çok kısa sayılabilecek sürede eylemlilik planlandı ve tüm üyelerimiz gereken duyarlılığı sergilediler.Öncelikle İzmir Eczacı Odasının örgütü ile bütünleştiği süreçte destek veren , katkı koyan tüm meslektaşlarımıza yürekten teşekkür borçluyuz.
           

Meslek örgütümüzün ve örgütlü yapımızın test edildiği bu zorlu süreçte , ülkenin dört bir yanında sergilenen örgütlü ve kararlı duruş büyük ölçüde amacına ulaştı.
           

Hemen belirtelim 2008 yılı protoklü tam anlamıyla eczacının beklediği,özlediği bir protokol değildir.Eczacıyı umutlandıran gelişme ise örgütümüzün yıllar sonra ilk defa masadan yeni kayıplara uğramadan , hatta kazanımlar elde ederek kalkılmasından ötürüdür.Aslında yeni kazanım demek de yanlış ifade olacaktır.Durumun özetlenmesi için 3,5 yıldır süregelen kayıplarımızın telafisi tanımı daha uygun olacaktır.
          

Uzunca bir süredir 3-3,5-4-4.5 şeklinde uygulanan eczane iskontolarının ülkedeki eczanelerde uygulanan ortalaması yaklaşık % 4.1-4.2 oranına karşılık gelmekteydi.1-2-3-4 versiyonundaki yeni oranların ortalamasını %  2.6-2.7 civarında olması bekleniyor.Bu durumda özellikle küçük ve orta ölçekli eczanelerde  %2-2.5 lik bir kazanım söz konusu.Ülke ortalamasında ise  %1.5 lik bir kazanım gerçekleşecek.
          

Ancak asıl önemli kazanım kamu iskontosu yükünden kurtulmaktı.Bu talebimiz tam anlamı ile gerçekleşmedi ama yaklaşık % 3 kayıp yaşadığımız yöntem değişti.Artık kamu iskontoları firmalarca imalatçı fiyatından yapılacak ve sadece o oran kuruma yansıtılacak.
           

Ge&cced