Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) Kayıtlarının Tamamlanması Hakkında


Bilindiği üzere; 12.06.2017 tarihi itibari ile tıbbi cihaz kayıt/bildirim işlemleri, ürün hareketleri ve ilgili diğer iş ve işlemler Ürün Takip Sistemi ÜTS üzerinden takip edilmektedir.

06.12.2019 tarihli, “2019/ÜTSG-12 Ürün Takip Sistemi’nde Stok Bildirim İşlemlerine İlişkin Duyuru” başlıklı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu duyurusu ve bu bağlamda 10.12.2019 tarihinde Birliğimiz web sayfasından yapılan bilgilendirme ile;

“30.10.2019 tarihli “2019/ÜTSG-10 Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Erteleme Duyurusu” ile

  • Sınıf-III risk düzeyine sahip tıbbi cihazlar ile optik ürünler dışındaki diğer tüm ürün gruplarında tekil takibin 01.01.2020 tarihi itibariyle zorunlu olarak başlayacağı
  • Bayi firmaların, sağlık tesislerine sattıkları ve/veya SGK geri ödeme kapsamında olup doğrudan vatandaşa sattıkları ürünlerden hâlihazırda ellerinde bulunan tekilleştirmedikleri tıbbi cihazlar için “stok bildirimi” yapmaları gerektiği
  • Stok bildirimi yapılma işlemlerine yönelik ÜTS ekranlarının 15.02.2020 tarihinde kapatılacağı
  • 15.02.2020 tarihinden itibaren bayilerin ellerinde bulunan ve tekilleştirilmemiş tıbbi cihazların tekil bildirimlerinin sadece üretici/ithalatçı firma tarafından üretim/ithalat bildirimi ile yapılabileceği”

ifadelerine dikkat çekilmiş idi.

Bu doğrultuda; ÜTS kayıtlarını henüz tamamlamamış meslektaşlarımızın 41.Dönem Medikal Ürünler Komisyonumuz tarafından hazırlanan ve duyurumuz ekinde yer alan işlem basamaklarını takip ederek ÜTS’ye kayıt işlemlerini tamamlamaları önemlidir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

ÜTS Kayıt İşlemleri bilgilendirme sunumu için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

*Bu işlemin ardından Kurum tarafından geri ödeme kapsamında olan tıbbi cihazlara ait reçetelerin Medula sistemi üzerinden ÜTS bildiriminin yapılması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Daha önceden ÜTS üzerinden alım bildirimi yapılmayan ancak eczane stoğunda görülen ürünlerin ÜTS’ye stok bildiriminin yapılması için;

 

 

 

 

*Yeni alınan ve ÜTS üzerinden eczaneye çıkışı yapılan ürünlerin alım bildirim işlemleri için;

 

 

 

 

 

*Hastaya ücretli olarak verilen tıbbi cihazların ÜTS üzerinden çıkış bildiriminin yapılması için;

 

 

 

*Daha önce alma veya verme bildirimi yapılmış tüm ürün hareketlerini sorgulamak için;