VERBİS Güncellemesi Hk.


6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca Eczaneler, çalışan sayısı ve mali bilonça tutarı ile bağlı olmaksızın ana faaliyet  konusu özel nitelikli sağlık verisi  işleme olduğundan VERBİS bildirimini yapmakla yükümlüdür. İlgili  resmi yazı  ektedir.

VERBİS Güncellemesi Hk.