Xeljanz (tofacitinib) ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında


T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenilirliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen mektup dağıtılması uygulaması kapsamında,

Xeljanz (tofacitinib): TNF-Alfa inhibitörlerine kıyasla Tofacitinib kullanımıyla majör advers kardiyovasküler olaylar ve malignite riskinde artış” başlığı ile dağıtımı Kurum tarafından onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazısı ektedir.

Türk Eczacıları Birliği

TİTCK’nın 02.09.2021 tarih ve E-54398317-510.01.10-525260 sayılı yazısı için tıklayınız.