YAŞADIĞIMIZ SÜREÇ


Geçtiğimiz yıl İzmir'in de içerisinde bulunduğu az sayıda ilde yürütülen S.S.K.lıların Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerden hizmet alması uygulaması 1 Ocak 2004 itibariyle tüm Türkiye'de uygulanmaya başlandı.Oldukça hızlı bir biçimde devlet hastaneleri içerisine S.S.K. eczaneleri açılıyor.Bu arada S.S.K.lıların ilaç teminindeki güçlükler devam etmekte.

Aslında ayakta tedavi edilen hastaların tamamının ilaçlarının serbest eczanelerce karşılanması hepimizin ortak dileği .Ancak mevcut yöntemde S.S.K. reçeteleri karşılamak pratikte pek mümkün değil.Şu anda uygulanan yönteme göre S.S.K.lı hasta devlet hastanelerinde muayene olup reçetesini aynı hastanelerin içindeki S.S.K. eczanelerinden karşılıyor.Bu eczane de ağırlıklı olarak yerli firmaların uzun vadeli ve mal fazlası ilaçları mevcut.Diğer ilaçların teminini sağlamak ise serbest eczanelere düşüyor.Yani ithal ilaç ağırlıklı reçeteyi karşılayıp ekonomik sıkıntıyı yaşamak bizlere düşüyor.Bu koşullar altında S.S.K.lılara hizmet verme şansımız her geçen gün biraz daha azalıyor.

Son dönemlerde ilginç gelişmeler yaşanmakta.Türkiye ilaç pazarındaki ithal ilaç oranı hızla artarak %50 lere yaklaşırken ve kar oranı halen %16,66 iken , resmi kurum ödemelerindeki gecikmelerle birlikte eczanelerimizdeki ekonomik sıkıntıyı arttırıyor.

Bütün bunlara ilave olarak, bazı firmaların ilaçlarının eczacı kar oranlarını net %20 ye sessiz sedasız çekerek, vadelerini kısaltması da bir önemli gelişme.Anlaşılması güç olan aynı ilaçlar yıllardır normal iskonto ve vadelerle eczanelere yansırken ,hangi gerekçeler ile iskonto ve vadelerin aşağıya çekildiğidir.

Nedense, yerli ilaç firmalarının ilaç fiyatlarını aşağıya çektiği bir dönemde, ağırlıklı olarak yabancı ilaç firmaları sinsice eczacı kar oranları ve vadelerini aşağıya çekiyorlar.Sosyal güvenlik kuruluşlarının yaşadığı ekonomik sıkıntı eczanelere aynen yansırken ,yabancı ilaç firmalarının yaptıklarının hepimiz farkında olmalıyız.

Bu konuyu tüm eczacı odalarına, Türk Eczacıları Birliği'ne ve Sağlık Bakanlığı'na duyuruyoruz.Çok iyi bilinmelidir ki,tüm güçlüklere rağmen eczacılar özveriyle halka sağlık hizmeti vermeyi sürdüreceklerdir.

Ama şark kurnazlığı peşinde olanların yaptıkları da yanlarına kalmayacaktır.

Saygılarımla,

Ecz. Tuncay SAYILKAN