YENİ BİR ECZACILIK FAKÜLTESİNE DAHA İHTİYACIMIZ YOK !


YENİ BİR ECZACILIK FAKÜLTESİNE DAHA İHTİYACIMIZ YOK !

KONTROLSÜZCE AÇILAN ECZACILIK FAKÜLTELERİ ÜLKE KAYNAKLARININ İSRAFIDIR !

Eczacılık eğitimi veren mevcut fakültelere yenilerinin eklenmesi, eczacılık eğitimine niteliksel bir katkı sağlamayacağı gibi gerek ilaç ve eczacılık hizmetlerinin etkin ve kaliteli bir şekilde sunulmasında gerek istihdam alanında ciddi sorunlara yol açacaktır. Daha fazla eczacılık fakültesi açılması ülke kaynaklarının israfı anlamına gelmektedir.

1997 yılına kadar 7 adet eczacılık fakültesi bulunurken, 2001-2021 yılları arasında bu sayı 6 kat artmıştır. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile eczacılık fakültesi sayısı 60’a ulaşmıştır. Eğitim vermekte olan 47 eczacılık fakültesinden ise sadece 14’ü akredite eczacılık eğitimi verebilecek kapasitededir. Alt yapıdan ve yeterli eğitim kadrosundan yoksun olarak açılan yeni fakülteler, sunulan eczacılık eğitiminin niteliğini her geçen gün azaltmış ve azaltmaya devam etmektedir. 2016 yılında Sağlık Bakanlığımızca yayımlanan Sağlık İşgücü Raporu’nda 2023 yılında yüzde 30 eczacı istihdamı fazlasına dikkat çekilmişken, eczacılık fakültelerine 3.500’ü aşkın kontenjan ayrılması ve her yıl 2 binden fazla öğrencinin eczacılık fakültelerinden mezun olması vahim sonuçlar doğuracaktır. Bu karanlık tablo, mesleğimizin geleceğini tehlikeye attığı gibi ülkemizde sunulacak ilaç ve eczacılık hizmetinin kalitesini düşürecek; toplum sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde sağlık sistemimizin etkinliğini azaltacaktır.

Uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması ve mesleki sürdürülebilirlik için, ülkemizde yeni eczacılık fakültelerinin açılmaması çağrımızı tekrarlıyoruz. Ülkemizin daha fazla eczacılık fakültesine ihtiyacı yoktur. Ülke kaynaklarımızın israfını beraberinde getirecek olan ve hiçbir şekilde anlayamadığımız bu ısrarlı uygulamalardan vazgeçilmelidir. Mevcut eczacılık fakültelerinin kontenjanları kademeli olarak düşürülmeli ve eczacılık fakültelerine giriş için başarı sıralaması 50 bin ile sınırlı tutulmalıdır.

Sağlık sistemimizin geleceği ve ülke kaynaklarımızın israf edilmemesi için bilimsel gerekçelere dayandırılmış bir eğitim ve istihdam planlaması doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini bir kez daha yineliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ VE 54 BÖLGE ECZACI ODASI