Yeşil Kart'la Anlaşmalı Eczanelerin Dikkatine!


 

35.A.00.005857
Ankara, 25.12.2006

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINAT.C.Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 21.12.2006 tarih 011475 sayılı 2006/133 Genelge İle, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 21/05/2005 tarihli ve 25821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı ile Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı”na ilişkin 23 Sıra Nolu Genel Tebliği doğrultusunda, Yeşil Kart Tedavi ve ilaç giderlerine ilişkin belgelerin ivedilikle ödeme emrine bağlanarak 26.12.2006 Salı günü mesai bitimine kadar ilgili muhasebe birimlerine teslim edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, (ihtiyaç durumunda fazla mesai ve vardiyalı çalışmaların yapılması, olası aksaklıklardan kurum yetkililerinin sorumlu olduğunun bilinmesi) hususunun Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurumlara ve Defterdarlığa bağlı Muhasebe Birimlerine duyurulması bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konu hakkında bölgenizde bulunan Muhasebe Birimleri ile irtibat kurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel SekreterEki:1

Ek Dosya İçin Tıklayınız.